Ana Sayfa Pratik Bilgiler Vergi Dairesi – Beyanname – Formlar – Bildirimler

Vergi Dairesi – Beyanname – Formlar – Bildirimler

4942
0

Beyanname Formları & Bildirimler

Kağıt ortamında beyanname vermek durumundaysanız, indirilmesi mümkün olan beyannameleri doldurarak vergi dairenize verebilirsiniz.

İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)
İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret – Gayrimenkul Sermaye İradı – Menkul Sermaye İradı – Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin)
İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret – Gayrimenkul Sermaye İradı – Menkul Sermaye İradı – Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin)
İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)
İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
İndir
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY İndir
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)
İndir
ZİRAİ KAZANÇLARA AİT BİLDİRİM İndir
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
İndir
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
İndir
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM İndir
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU İndir
TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM İndir
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ – 1
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) “Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı ödeyecek olan sorumlular tarafından yandaki bildirim doldurulacaktır. “
İndirİndir
1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
İndir
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2
(Vergi Sorumluları İçin)
İndir
MUHTASAR BEYANNAME
(GVK’ nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK’nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 1
(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2A
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )
İndir
ÖTV KANUNU EKİ (II) SAYILI LİSTEDEKİ KARA TAŞITLARI İÇİN İTHALATÇILAR VE İMALATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİLDİRİM FORMU İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2A
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2A
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2B
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 4
(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )
İndir
HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu)
(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )
İndir
HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu)
(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )
İndir
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)
İndir
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir
HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sigorta Muameleleri Vergisi)
İndir
HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Banka Muameleleri Vergisi)
İndir
DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A
(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B
(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)
İndir
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C
(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)
İndir
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Vergi Sorumluları İçin)
İndir
ÖZEL BEYANNAME
(Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)
İndir
MÜNFERİT BEYANNAME
(Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye
Mecbur Olmayanlar İçin)
İndir
BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİM İndir
EKİM VE SAYIM TUTANAĞI İndir
NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME (1512 SAYILI KANUNUN 119 UNCU MADDESİ UYARINCA) İndir
MAL BİLDİRİMİ KAĞIDI
(Amme Borçluları İçin)
İndir
PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI BAŞVURU FORMU İndir

 


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi hangi vergi dairesine verilmelidir?

Gelir Vergisi Kanununa Göre Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardımlar Nelerdir?

Kimler elektronik ortamda beyanname göndermeye yetkilidir?

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Bir Konuta Birden Fazla Kişinin Ortak Olması Halinde Beyanname Nasıl Verilir?

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kendi Beyannamelerini Vergi Dairesine SM, SMMM veya YMM Olmadan Gönderebilir mi?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hangi Hallerde Nereye Verilir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ekinde hangi belgeler verilmelidir?

Gecikmiş vergi beyannamesi ekinde hangi bilgi ve belge verilir? 

Türkiye’de kaç kişi kira geliri beyannamesi veriyor biliyor musunuz?

e-fatura- matbu fatura kesip beyannameye bağlamak doğru bir işlem midir ?

 

Önceki İçerikBankalardan Elde Edilen Faiz Gelirleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatlarının İadesi Mümkün müdür?
Sonraki İçerikAd Reinhardt’ın Boyama Teknikleri (Soyut Dışavurumculuk)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz