11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 9:14
Ana Sayfa Etiketler Beyanname

Etiket: beyanname

Belediye tarafından KDV içeren makbuzlardaki KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?

0
İnşaat işlerinin bitiminde belediye tarafından alınan tahsilat makbuzunda gösterilen imar vs için alınan bedel içindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi yapılan bu indirim yüklenilen KDV olarak indirimli oran KDV iadesinde iade istenebilir mi?

2024 Beyanname Damga Vergisi Tutarları

0
2024 Beyanname Damga Vergisi Tutarları

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

0
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2023 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 63,786,000TL ve net satışlar toplamı127,540,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2024 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar

Kasa ve ortaklar affı yapanlardan ödeme yapmayanlar veya geç ödeyenlerin yapılandırması...

0
7440 sayılı kanundan faydalanarak kasa ve ortak affı faydalanan mükellef bu ödemeyi yasal süresinden sonra ödemiş bu kasa fazlasını kayıtlardan çıkmama engel olur mu yani kayıt düzeltme hakkını kaybetmiş olur mu?

Hasılat Esaslı KDV Uygulamasından Hangi Mükellefler Yararlanır?

0
Gerçek usulde vergilendirme; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan edilmesi ve ödenecek KDV çıkması halinde ödenmesidir.

KDV Açısından Özel Esaslar Uygulaması ve Bu Uygulamanın Amacı Nedir?

0
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Serbest meslek defteri tutmakta olan bir mükellef ayrıca işletme defteri de...

0
Serbest Meslek Defteri tutmakta olan bir mükellef ayrıca işletme defteri de tutabilir mi?

İade faturası ile düzeltilen mükerrer kesilen faturayı KDV beyannamesinde bildirecek...

0
İade faturası ile düzeltilen mükerrer kesilen faturayı KDV beyannamesinde bildirecek miyiz?

Üniversitelerden yapılan gayrimenkul ve işletme kiraları için stopaj ödenecek mi?

0
üniversiteler, vergi uygulamaları bakımından kamu kurum ve kuruluşları olarak kabul edildiğinden, üniversiteden kiralanan iş yeri için, üniversiteye ödenen kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı YAPILMAZ.

Yurt dışından alınan hizmetlerde KDV ve Stopaj yükümlülüğü nedir?

0
Anonim Şirket mükellefim Fransa da bir şirket ile isim hakkı/franchising sözleşmesi yapmış ve sözleşme gereği aralıklarla 50.000 EUR fatura gelmekte ve ödemektedir. KDV ve Stopaj açısından yapılması gerekenler nedir?