23.7 C
İstanbul
Perşembe, 21 Eylül 2023 14:59
Ana sayfa Etiketler Beyanname

Etiket: beyanname

Eski yılların kiralarının sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde beyanname nasıl verilecektir?

0
Eski yılların kiralarının sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde beyanname nasıl verilecektir?

Geriye Dönük Yapılacak İşe Girişler İçin Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?

0
Geriye Dönük Yapılacak İşe Girişler İçin Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?

Suudi Arabistan’da geçici olarak üniversitede görevlendirilen öğretim üyesinin buradan elde ettiği...

0
bilimsel çalışma ve mesleki faaliyette bulunmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan King Abdulaziz Üniversitesinde geçici görevlendirme ile bulunduğunuz sürede gerçekleştirdiğiniz bilimsel nitelikteki makale çalışmalarınız karşılığında King Abdulaziz Üniversitesince tarafınıza yapılan ödemeler, Anlaşmanın 21 inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve Suudi Arabistan'a ilk varış tarihinizden itibaren iki yıllık bir süre boyunca söz konusu gelirleri vergileme hakkı Türkiye mukimi olmanız nedeniyle Türkiye'ye ait olacak olup, bu dönemde Suudi Arabistan'da vergileme yapılmayacaktır. Adı geçen Üniversite tarafından ödenen ve Suudi Arabistan'da vergilendirilmeyen ücret gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile tarafınızca beyan edilmesi gerekmektedir.

SMMM’ler defter tutmadan ikamet adreslerinde sadece danışmanlık verebilir mi?

0
İkametimin yarısını büro olarak kullanarak serbest meslek faaliyeti kapsamında mükelleflerime %20 stopajlı danışmanlık makbuzu keseceğim. Defter tutmayacağım, mükellefim adına beyanname vermeyeceğim. Bu durumda, kendime ait olan defterimi SMMM olarak kendim tutabilir miyim? Beyannamelerimi kendim verebilir miyim?

Serbest meslek ve bilanço usulü defter tutanlara pos zorunluluğu onaylandı mı?

0
Serbest meslek ve bilanço usulü defter tutanlara pos zorunluluğu onaylandı mı?

Son Gün!

0
Son Gün! 1- Nisan 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödeme Tarihi

2023 Nisan Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

0
İSMMMMO DUYURU Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 154 numaralı VUK Sirkülerine göre; 26 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 tarihine kadar verilmesi gereken bazı Beyanname ve Bildirimlerin...

Tasfiye kurumlar beyanı ve geçici vergi beyanı hangi kriterlere göre ve...

0
31/03/2023 tarihinde ltd şti tasfiye girişi yaptım tasfiye giriş beyannamesini 8/2023 tarihinde vereceğim.01/03/2023 geçici beyanname verilmeyecek mi?

Matrah ve vergi artırımına ilişkin beyannameler BDP Beyanname Düzenleme Programında Yüklenmiştir

0
Matrah ve vergi artırımına ilişkin beyannameler BDP Beyanname Düzenleme Programında Yüklenmiştir

Ticari geliri olanlar 70 Bin TL altındaki iş yeri kira gelirlerini...

0
Ticari kazancı 150.000 TL işyeri kira geliri 48.000 TL olan mükellefimin işyeri kira geliri (70.000 TL) istisna tutarının altında kalmasına rağmen, toplam kazancı beyanname verme sınırını aştığı için her iki gelirini beyan etmem mi gerekir?