8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:16
Etiketler Beyanname

Etiket: beyanname

Tam Tasdik sözleşmesi kapsamında gönderilen beyannamelerin hangi bölümlerine YMM bilgisi yazmalıyım?

Ltd.Şti. Bağımlı Çalışan Meslek Mensubuyum. YMM Tam tasdik sözleşmesi yaptık. Beyannameleri gönderirken KDV, Muhtasar Beyanname Beyannamenin hangi sıfatla verildiği firma beyannameyi düzenleyen bölümüne yine...

Geçici vergi beyannamesinde geçmiş yıl Sgk ödemeleri hangi bölümde bildirilir?

2017 Kasım ayı Sgk primi döneminde ödenmemişti. Kurumlar vergisi beyannamesinde ödenmeyen Sgk primi kanunen kabul edilmeyen giderlere ilave edildi. Ödenmeyen 2017 yılı kasım ayı...

Üniversiteye Bağlı İktisadi İşletmenin Kapanması Halinde Kayıtlı Demirbaşların Devri Ne Şekilde...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Üniversiteye bağlı iktisadi işletmenin kapanmasında demirbaşların devri. İlgi: 19.09.2013 evrak kayıt tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi...

Tasfiye halindeki şirket geçici vergi beyannamesi dışındaki beyannameleri vermeye devam edecek...

Tasfiye süreci içinde kdv beyannamesi dışında geçici, muhtasar, ba,bs beyan ve bildirgelerini vermemiz yasal olarak zorunlu değil diye biliyorum. Bu bilgide hatalı ya da...

Yıllara sari işin kazancını geçici vergide beyan edecek miyim?

Şirketimiz başka bir şirketle adi ortaklık kurmuştur. Adi ortaklık iki şirkete de ait iki arsa üzerinde inşaat yapmış ve 31/12/2018 Tarihi itibariyle yıllara sari...

Geçici vergi beyanname verme süresi 18 Şubat 2019 gün sonuna kadar...

13/02/2019 tarihli ve VUK-111 / 2019-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna...

Poşet almayan ve müşteriye satmayan beyan vermek zorunda mı?

Bakkal mükellefim var. Poşet almıyor dolasıyla müşteriye de satmıyor. Bu kişi poşet beyannamesi vermek zorunda mı? Poşeti alıp, fakat o ay poşet satışı olmayan...

Hiç plastik poşet kullanmayan bilgi veya beyan verir mi?

Hiç bir şekilde poşet kullanmayan mükellefler var . Gelinlik üretim, konfeksiyon vb. Onlar beyan vermeyecek. Fakat kullanmadıklarına dair bir yere yazı vermek gerekiyor mu?...

Alacağının sona bırakılmasına dair yazılı irade beyanı damga vergisine tabi midir?

Yabancı bir şirket, Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi 3. fıkrası kapsamında, mükellefimiz (limited şirket) lehine bir beyan vererek kendi alacağının sıralamada diğer alacaklılardan öncelik...

Bedelsiz derneğe tahsis edilen mülk için muhtasar beyanname ile stopaj ödemek...

Çalışan işçisi olmayan, kira ödemesi yapmayan (dernekle bağı olmayan bir yardım sever kiraladığı mülkü yardım ve bağış için bedelsiz derneğe tahsis etmiş) dernek 0003...