Ana sayfa TEST Genel test

Genel test

109
0
/30
1 oylar, 5 ortalama
15

Genel Test

Muhasebe, vergi ve çalışma hayatı konularıyla ilgili bilgi düzeyinizi ölçün ve aynı zamanda kendinizi geliştirin

1 / 30

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, satış birimindeki çalışanın iş seyahati harcamasına  ilişkin  olabilir?

2 / 30

Dövizli borçlardan kaynaklı kur farkları zararlarının TTK 376 kapsamında borca batıklığın hesabında dikkate alınmaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 30

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, çalışanın ücret tahakkukuna ilişkin  olabilir?

4 / 30

Yeni iş arama izninin süresi günde en az kaç saat olabilir?

5 / 30

Mürebbiyelere ödenen ücretler gelir vergisi istisnası kapsamında mıdır?

6 / 30

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, bir önceki yıla ait olan gider faturasının sonraki yıla işlenmesine ilişkin olabilir?

7 / 30

Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nda düzenlenen geçici iş ilişkisi kuramaz?

8 / 30

Çalışma izni bitmeden kaç gün içerisinde amaca uygun ikamet izni için başvuru yapılabilir?

9 / 30

Mali müşavirler mesleki sorumluluk sigorta poliçe primlerini vergi matrahının tespitinde kayıtlarına gider olarak alabilir mi?

10 / 30

2022 Yılının ilk 6 ayında bankadaki vadeli TL hesabından 10 Milyon faiz gelir elde eden nihai tüketici gelir vergisi beyanını ne zaman verecek?

11 / 30

İşsizlik ödeneği (maaşı) en çok kaç gün (ay) ödenir?

12 / 30

Aşağıdakilerden hangisi yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetlerinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlardandır?

13 / 30

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, ticari mal alış nakliye giderleri işlemine ilişkin olabilir?

14 / 30

Kıdem tazminatından hangi kesintiler yapılır?

15 / 30

Uzun süreli rapor alan çalışanın iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi?

16 / 30

İş yeri veya müştemilatının dışındaki sağlık kuruluşlarından, çalışan için alınan ve işveren tarafından ödenen sağlık harcamaları bordroya dahil edilecek mi?

17 / 30

Çalışma hayatında gece çalışması özellikli durumlar hariç hangi saatler arasında yapılan çalışmayı kapsar?

18 / 30

Gelir vergisi mükellefleri için uygulanan geçici vergi oranı % kaçtır?

19 / 30

Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü en az kaç gün olmalıdır?

20 / 30

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden değildir?

21 / 30

İş Kanununa göre nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işler nasıl adlandırılır?

22 / 30

İşçinin eşinin doğum yapması halinde kaç gün ücretli mazeret izni verilir?

23 / 30

Şahıs firması sahibinin satın aldığı konut ticari defterine kayıt edilir mi?

24 / 30

2022 Yılı için uygulanan gelir vergisi tarifesinin üst sınırı ve en yüksek gelir vergisi oranı nedir?

25 / 30

Faaliyeti bırakan mükellefler Devreden KDV’yi gider yazabilir mi?

26 / 30

Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, sabit kıymet satışına ilişkin olabilir?

27 / 30

Dijital Hizmet Vergisi Oranı nedir?

28 / 30

İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilir mi?

29 / 30

Emtialar hangi bedel  ile değerlemeye tabi tutulur?

30 / 30

Kuruluş ve Örgütlenme giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilmesi durumunda itfa süresi kaç yıldır?

Skorunuz

0%

Lütfen testimizi değerlendirin.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here