Ana Sayfa YEVMİYE MADDESİ

YEVMİYE MADDESİ

ÖRNEK YEVMİYE MADDELERİ

10 – HAZIR DEĞERLER
100 – KASA                                                                    
Kasa – Nakit Tahsilat – TL                                
Kasa – Nakit Ödeme – TL
Kasa – Nakit Hizmet Alımı – TL
* Kasa sayım noksanlığı
* Kur farkı kar ve zararı

101 – ALINAN ÇEKLER
Alınan Çekler – Çek Girişi (Cari Hesap) – TL
Alınan Çekler – Çek Çıkışı (Cari Hesap) – TL
Alınan Çekler – Çek Çıkış Banka Tahsil
Alınan Çekler – Çek Çıkış Banka Tahsil İade
Alınan Çekler – Çek Girişi İade – TL
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı
* Kur farkı kar ve zararı

102 – BANKALAR
Banka – Hesaba Para Yatırma – TL
Banka – Hesaptan Para Çekme – TL
Banka – Hesaptan Havale – TL
Banka – Hesaptan Çek Ödeme – TL
*
 Banka – Vadeli Hesap Açılışı – TL

* Banka – Vadeli Hesap Vade Sonu – TL
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı
* Repo geri dönüşü
* Kur farkı kar ve zararı
* Yıllık kira ödemesi
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri Ödemesi
* Kar Payının Ortaklara Ödenmesi

103 – VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
Verilen Çekler – Çek Çıkış – TL
Verilen Çekler – Çek Çıkış İade – TL

108 – DİĞER HAZIR DEĞERLER
* Hediye Çek Alımı


11 – MENKUL KIYMETLER
112 – KAMU KESİMİ SENET, TAHVİL VE BONOLARI
* Repo geri dönüşü


12 – TİCARİ ALACAKLAR
120- ALICILAR
Mamul Mal Satış
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik

* Vade farkı hesaplaması ve fatura düzenlenmesi
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Kur farkı kar ve zararı
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Satılan Ticari Malın İadesi

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Şüpheli alacağın tahsil imkanının kalmaması

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Şüpheli alacağın tahsil imkanının kalmaması


13 – DİĞER ALACAKLAR
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası

136 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
* Muhtasar Vergi Ödemesi-AGİ
* Tahakkuk eden verginin KDV iade alacağından mahsubu


15 – STOKLAR
150 – İLK MADDE MALZEME
Hammadde Alış
Sarf Malzeme Alış
Tevkifatlı Hammadde 
Alış

151 – YARDIMCI MADDE MALZEME

 Yarı Mamül Alış

153 – TİCARİ MALLAR
Ticari Mal Alış
* Satılan Ticari Malın İadesi
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve Ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 
* Stok Sayım Noksanlığı
* Stok Sayım Fazlalığı
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri

157 – DİĞER STOKLAR
* Personele Dağıtılmak Üzere Erzak Alımı

159 – VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Mal Alımı İçin Sipariş Avansı Verilmesi
* Kur farkı kar ve zararı


18 – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi


19 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 – DEVREDEN KDV
* KDV Beyannamesi Tahakkuku Mahsup Fişi

191 – İNDİRİLECEK KDV
Hammadde Alış
Yarı Mamül Alış
Ticari Mal Alış
Sarf Malzeme Alış
* Personele Dağıtılmak Üzere Erzak Alımı
Tevkifatlı Hammadde Alış
Yansıtılacak Taşıt Hasar Alış Faturası Bedeli Kayıt
* Leasing Fatura
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10
Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
* Serbest Meslek Makbuzu – Mali Müşavirlik
* Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık
* Gider Pusulası – Hammaliye
* Araç Kiralama – Fatura
* Satılan Ticari Malın İadesi
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri
* Binek Oto Yakıt Alım Faturası %30-%70 

193 – PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
* Geçici Vergi Tahakkuku

* Geçici Vergi Ödemesi
* Repo geri dönüşü stopaj 

197 – SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
* Kasa Sayım Noksanlığı
* Stok Sayım Noksanlığı

198 – DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
Yansıtılacak Taşıt Hasar Alış Faturası Bedeli Kayıt
Yansıtma Taşıt Hasar Satış Faturası Kayıt


25 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
255 – DEMİRBAŞLAR
Demirbaş Alış

254 – TAŞITLAR

Taşıt Alış – Binek Oto
* Taşıt Alış – Binek Oto – 2023 Hadlerine Göre
Taşıt Alış – Ticari Araç
* Taşıt Satış – Binek Oto
Taşıt Satış – Binek Oto


30 – MALİ BORÇLAR
300 – BANKA KREDİLERİ
* Kredi Tahakkuk – Ticari Kredi
Kredi Taksit Ödemesi – Ticari Kredi
Kredi Tahakkuk – Taşıt Kredisi
Kredi Taksit Ödemesi – Taşıt Kredisi
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı

301 – FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Leasing Tahakkuk
Leasing Fatura


32 – TİCARİ BORÇLAR
320 – SATICILAR
Hammadde Alış
Sarf Malzeme Alış
Tevkifatlı Hammadde Alış
Yarı Mamül Alış
Ticari Mal Alış
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10
Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme

329 – DİĞER TİCARİ BORÇLAR
* Araç Kiralama – Fatura
* Leasing Fatura

* Yıllık kira ödemesi
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri

331 – ORTAKLARA BORÇLAR
* Kar Dağıtımı
* Kar Payının Ortaklara Ödenmesi


36 – ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
* Geçici Vergi Tahakkuku
* Geçici Vergi Ödemesi
Gecikmeli vergi ödemesi
* Muhtasar Vergi Ödemesi
* Vadesinde ödenemeyen verginin ilgili hesaba devri
* Tahakkuk eden verginin KDV iade alacağından mahsubu
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi
* Kar Dağıtımı
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku

361 – ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
* SGK Prim Ödemesi-Teşvikli
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri

368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
* Vadesinde ödenemeyen verginin ilgili hesaba devri
* Verginin vadesinden sonra gecikme zammı ile ödenmesi
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri

* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu


37 – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370 – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku

371 – DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku


39 – DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391 – HESAPLANAN KDV
Mamul Mal Satış
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası
Yansıtma Taşıt Hasar Satış Faturası Kayıt
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 

397 – SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
* Stok Sayım Fazlalığı


50 – ÖDENMİŞ SERMAYE
500 – SERMAYE
Kuruluş Sermaye Taahhüt
Sermaye Taahhüt – Ödeme
Sermaye Artışı 
Hisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmiş
Hisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmemiş

501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE
Sermaye Taahhüt – Kuruluş
Sermaye Taahhüt – Ödemesi
Sermaye Artış
Hisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmemiş

Kuruluş Sermaye Taahhüt-Ödeme ve Kuruluş Giderleri Aktifleştirme

57 – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570 -GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
* Kar Dağıtımı


60 – BRÜT SATIŞLAR
600 – YURT İÇİ SATIŞLAR
Mamul Mal Satış
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 

601 – YURT DIŞI SATIŞLAR
İhracat Mal Satış

602 – DİĞER GELİRLER
* Vade farkı hesaplaması ve fatura düzenlenmesi


61 – SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 – SATIŞTAN İADELER
* Satılan Ticari Malın İadesi


62 – SATIŞLARIN MALİYETİ
621 – SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve Ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 
* Satılan Ticari Malın İadesi


64 – DİĞER GELİRLER
642 – FAİZ GELİRLERİ
Faiz Geliri – Banka Hesabına
* Repo geri dönüşü

644 – KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali

646 – KAMBİYO KARLARI
* Kur farkı kar ve zararı


65 – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
654 – KARŞILIK GİDERLERİ
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması

656 – KAMBİYO ZARARLARI
* Kur farkı kar ve zararı


67 – OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
679 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası
* Stok Sayım Fazlalığı


68 – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
681 – ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
Erken Ödeme İskontosu

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
* Stok Sayım Noksanlığı
* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu


73 – GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 – GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme


75 – ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ
750 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
* Teknopark Kira Gider Faturası


76 – PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760 – PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme 
* Binek Oto Yakıt Alım Faturası %30-%70 
* Binek Oto KİRA Alım Faturası – 2020


77 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10
Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
* Serbest Meslek Makbuzu – Mali Müşavirlik
* Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık
* Gider Pusulası – Hammaliye
* Araç Kiralama – Fatura
* Binek Oto Yakıt Alım Faturası %30-%70 

* Ücret Bordrosu – 2018-Ocak Örnek
Gecikmeli vergi ödemesi
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi
* Sabit Hat Telefon Faturası Muhasebe Yevmiye Maddesi Örneği


78 – FİNANSMAN GİDERLERİ
780 – FİNANSMAN GİDERLERİ
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı


9 – NAZIM HESAPLAR
950 – BORÇLU NAZIM HESAPLAR
* Stok Sayım Noksanlığı
* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu
* Binek Oto Yakıt Alım Faturası %30-%70 
* Binek Oto KİRA Alım Faturası – 2020
* Sabit Hat Telefon Faturası Muhasebe Yevmiye Maddesi Örneği