4.5 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 11:14
Etiketler Bildirim

Etiket: bildirim

İşçiler Deneme Süresi veya Başka Bir Gerekçe İle Sigorta Bildirimi Yapılmaksızın...

Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir...

Yazar Kasa bilgileri GİB’e gönderilecek mi?

Eski yazar kasalarda veya yeni nesil yazar kasalarda GİB’e bildirim Defter Beyan Sistemine kayıt yapacağımızdan gerek yok denilmişti. Sadece bilanço usulü olan mükelleflerin yazar...

Adres değişikliğinin vergi dairesine bildirim süresi ne kadardır?

25.11.2018 tarihinde şirket merkez adresimizi yeni bir yere taşıdık. Bu değişikliği vergi dairesine hemen bildirmeli miyiz? Bunda belli bir süre var mı? Adres değişiklikleri bir...

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

15 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30687 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı...

Matrah artırımını geçici vergi beyannamesinde bildirmedik. Sonraki dönem geçici vergide gösterebilir...

…Bir mükellefimizde matrah artırımı yaptıktan sonra 689 hesabı kullanmayı ve Geçici Vergi Beyannamesinde bildirmeyi unuttuk. 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde düzeltme mi yapacağız yoksa...

Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturalar Ba Bildirim Formunda Hangi...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-20412 15.01.2019 Konu: Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların...

Kapanışını yaptığım yazar kasa sistemde açık görünüyorsa ne yapmalıyım?

Vergi dairesinden kapanışını yapmış olduğumuz Eski Nesil Yazar kasaların görüntüsü internet vergi dairesinde aktif olarak gözüküyor ve hasılat bildirimi sayfasında da gözüküyor. Vergi dairesine...

Ödediğim kirada indirim yapıldı. Vergi dairesine bilgi vermem gerekiyor mu?

2018 yılında ödenen kira net 3.750,00 TL. Mükellef işlerin iyi olmadığından 2019 yılında 2.500,00 TL olarak beyan ederse ne olur? Firmamız Ltd.Şti. olarak faaliyettedir.   Kiranın...

Yeni nesil yazar kasa GİB’e raporları otomatik gönderiyor mu?

Bir mükellefim Ödeme Kaydedici Cihazını (Yazar Kasa) yetkili servise götürüp yeni mevzuata uygun ayar yaptırmak istediğinde servis bu konuda bilgisi olmadığını söylemiş. Bu ayarlamayı...

Otelde konaklayanların TC numarasını BS formuna yazabilir miyim?

Bir otel müşterimiz var 5.000 TL üzerinde otel konaklaması yapan kişiler var. Bunları bs formunda nasıl bildireceğiz? vergi numarasına ne yazılacak?   Otel müşterisine düzenlenecek faturada...