11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 7:18
Ana Sayfa Etiketler Damga

Etiket: damga

0
Bu Tebliğin amacı, 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

2024 Beyanname Damga Vergisi Tutarları

0
2024 Beyanname Damga Vergisi Tutarları

2024 Bilanço, Gelir Tablosu ve  İşletme Hesabı Özeti Damga Vergisi Tutarları

0
2024 Bilanço, Gelir Tablosu ve  İşletme Hesabı Özeti Damga Vergisi Tutarları

2024 Yılı Damga Vergisi Tutar ve Oranları 30 Aralık 2023 Tarihli...

0
2024 Yılı Damga Vergisi Tutar ve Oranları 30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı

Damga vergisi mükellefiyeti olmayan mükellef sözleşme damga vergisi beyannamesini kaç gün...

0
Damga vergisi mükellefiyeti olmayan işletme, damga vergisi tahakkuku için 15 günlük süreyi geçirirse ne kadar ceza uygulanır?

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki şirketin düzenlediği sözleşme damga vergisine tabi...

0
Anonim şirket mükellefim Hollanda mukimi firma ile TL hizmet sözleşmesi düzenledi. TL Sözleşme Damga vergisine tabi midir?

Avukatlık sözleşmelerinin damga vergisi brüt tutardan mı yoksa net tutardan mı...

0
Avukatlık sözleşmelerinin damga vergisi brüt tutardan mı yoksa net tutardan mı hesaplanmalıdır?

Zamanaşımına uğramış kira sözleşmesinin resmi daireye sunulması halinde damga vergisi ödenir...

0
Damga vergisinde zamanaşımı süresi, vergi alacağının doğduğu dolayısıyla kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden yıldan başlamak üzere beş yıl olup, bu süre içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi zamanaşımına uğramakta, ancak bu süre dolduktan sonra, resmi dairelere ibraz edilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, kira bedellerinin ödenmesi veya izleyen yıl kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumlarca "onay" ya da "olur alınması veyahut süre bitmeden önce taraflardan birinin diğerine ihbarda bulunması gibi hallerle kağıdın hükmünden yararlanılması durumunda, bu kağıt için damga vergisi yeniden doğacak ve zamanaşımı yeniden başlayacaktır.

Köylere yapılacak bağışlara ilişkin sözleşmeler için damga vergisi ödenir mi?

0
Köylere yapılacak bağışlara ilişkin sözleşmeler için damga vergisi ödenir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işlemler damga vergisine tabi midir?

0
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işlemler damga vergisine tabi midir?