9.2 C
İstanbul
Perşembe, 04 Mart 2021 15:20
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Evde yaptığınız el işlerinden elde ettiğiniz ciro 2021 yılında 42.930 TL’ye...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 85373914-120.01.03-E.92961 11.07.2019 Konu : Evde kaktüs üretimi yaparak internet üzerinden satışının yapılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge...

Değerli Konut Vergisi Ne Zaman Ödenir?

0
Değerli Konut Vergisinin konusu nedir? Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.227.000 Türk lirasının üzerinde olanlar...

Zamanaşımı geçen sözleşmenin damga vergisi ödenebilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 66813766-155-5 03/01/2014 Konu : Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen...

Acil veya branş nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personele bu kapsamda...

0
657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre normal, acil veya branş nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personele, bu nöbetleri karşılığında yapılan...

Kat karşılığı arsa tesliminde KDV ve Kurumlar Vergisi Uygulaması

0
Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Hissesi Karşılığı İnşaat Yapımı ve Sözleşmesine istinaden yapılan inşaatın vergi kanunları karşısındaki durumu   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer...

Engellilere ait özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası var mıdır?

0
Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş...

Milli müsabakalara iştirak eden personelin elde etmiş olduğu ücrette gelir vergisi...

0
Milli müsabakalara katılan hizmet erbabının ücret istisnası ile engelli vergi indirimi   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-120.03.05.06-E.141873 19.04.2019 Konu : Milli müsabakalara katılan hizmet...

Çalışanlara verilen yemek bedellerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?

0
Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.843261 13.11.2020 Konu : Personele verilen yemek bedelinin indirim...

Kira ödemesi yapılmamış ise gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

0
Kira Ödemesi Yapılmadığı Dönemde Kira Stopajı Ödenip Ödenmeyeceği   T.C. DÜZCE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 13334133-GVK-01-15 27/04/2012 Konu : Kira Ödemesi Yapılmadığı Dönemde Kira Stopajı Ödenip Ödenmeyeceği             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ......

Kooperatiflerin vergi mükellefiyeti nedir?

0
Kooperatiflerde mükellefiyet türü Kurumlar Vergisi Kanununun 2'nci maddesinde kooperatiflerin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade...