16 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Ekim 2020 6:55
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Birden Fazla İmzalı Kağıtlar İçin Damga Vergisi Ayrıca Ödenir Mi?

0
Birden Fazla İmzalı Kağıtlar Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin...

Gelir Vergisi yönünden Diplomat Muaflığı

0
Diplomat Muaflığı Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları,...

Tutar belirtilmeyen sözleşmelerde damga vergisi hesaplanır mı? 

0
Hiç rakam telaffuz edilmeyen sözleşmelerde damga vergisi ve karar pulu harcı nasıl tahakkuk ettirilir. Sözleşmede hiç rakam yoksa sadece damga vergisi beyanının damga vergisi...

Dar Mükellef Kurumların Vergisi Vergi kesintisine tabi Kazanç ve İratları

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde dar mükelleflerin elde ettikleri kazanç ve iratlardan vergi kesintisine tabi tutulacak olanlar tek tek sayılmıştır. Buna göre, dar...

Dar mükellef kurumlar tarafından Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla...

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dar mükellefiyete tabi kurumlara Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın...

Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri diğer gelirleri 15 gün içinde sorumlusu...

0
Kurumlar Vergisinde Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler Hangileridir? Dar mükellef kurumların, vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı,...

Vergi mükellefiyeti olmayanlar gayrimenkul satışlarına istinaden değer artışı kazancı elde ederse...

0
Ticari faaliyeti bulunmayan ve ücretli çalışan gerçek kişiler gayrimenkul alım satımlarında kar elde ederlerse vergi dairesine yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek ve vergi ödemek...

Özel inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılır mı?

0
Personellerimize hediye çeki dağıttık. Bordro da mı göstermemiz gerekiyor? Yapılan ödeme ayni ücret ödemesidir. Bordroya eklenmesi gerekir. Tanıdığımız kendi arsasına inşaat yapmaktadır. Müteahhit yapı ruhsatı üzerinde...

Yarışma programlarında verilen para ödüllerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

0
… İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, TRT kurumuna ait televizyon kanalına yapılacak olan para ödüllü yarışma programında yarışmacılara verilecek para ödülünün tamamının veraset ve intikal...

Zorunlu olarak asılan eczane levhası için ilan vergisi ödenir mi?

0
… İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik uyarınca eczane cephesinde bulunan "E" logolu ışıklı levhaların kanunen zorunlu olduğu belirtilerek, ilan ve...