19.5 C
İstanbul
Salı, 18 Mayıs 2021 10:47
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine ait iktisadi işletmeler Kurumlar...

0
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine ait iktisadi işletmelerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti  Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda...

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmanın maaş promosyonu için bankadan aldığı para...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 84098128-125-50624 04.02.2020 Konu : Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmanın kurumlar vergisi istisnası. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin özel...

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisna Uygulaması

0
6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendiyle, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361...

Yurt Dışı Şube Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası

0
Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri...

İcranın geri bırakılması kararının kesinleştiği durumlarda yapılacak olan vekalet ücreti ödemeleri...

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-120-4566 12.03.2021 Konu : Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, bankanız...

Çalışanlara verilen yemek bedellerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?

0
Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.843261 13.11.2020 Konu : Personele verilen yemek bedelinin indirim...

Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları Kurumlar...

0
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır. Anılan...

Köyler veya köy birlikleri tarafından işletilen işletmeler KURUMLAR VERGİSİ ÖDER Mİ? 

0
Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak ama-cıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı...

Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan...

0
5520 sayılı Kanunun 7061 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca; Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde...

Askeri kantinler kazançları üzerinden kurumlar vergisi öder mi?

0
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinler Kurumlar Vergisine tabi midir? Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece...