15.1 C
İstanbul
Pazar, 31 Mayıs 2020 6:26
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Gelir vergisi beyannamemizde kiraladığımız gayrimenkuller için ödemiş olduğumuz kredi faizlerini gider...

0
Ticari kazancı olan bir mükellefim ayrıca iş yeri kirası elde ediyor. Kira elde ettiği yere kredi ile aldığı için kredi faizi ödüyor. Gerçek gider...

Gelir vergisi mükellefleri eğitim ve sağlık harcamalarının ne kadarını beyannamelerinde indirim...

0
Gelir vergisi mükellefleri için yıllık beyanda indirim konusu yapılabilecek olan hayat sigortası, sağlık sigorta poliçe ve harcamaları, eğitim harcamaları için her birinde %10 indirim...

Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ne zaman beyan edilir?

0
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri (2361 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişen madde.) Birden fazla takvim yılına sirayet eden (5035 sayılı Kanunun...

A.Ş.’lerde noterden yapılan hisse devri sözleşmeleri için damga beyannamesi verilmeli midir?

0
Anonim şirketlerde noterde yapılan hisse devri için damga vergisi bildirimi yapılır mı? Her ortak ayrı sayfada kaydedilmeli, genel olarak bu şekilde yapıldığı görülmektedir. Devir sözleşmesi...

GMSİ beyannamesinde kardeşimize ait sigorta primlerini indirim konusu yapabilir miyiz?

0
Konu: GMSİ beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. ...adınıza düzenlenen özel sağlık sigortası poliçesi primlerinin kardeşiniz tarafından kredi kartı ile ödendiği...

Tasfiyeye giren şirketlerin dağıtılmayan geçmiş yıl karları şirket kapanırken ne yapılmalıdır?

0
Şirketimizin tasfiyesi 15.01.2020 tarihinde bitecek şirketin geçmiş yıl karı var bu kar tasfiye öncesi dağıtılmadı. Şimdi tasfiye sonunda geçmiş yıl karı için ne yapılması...

Damga Vergisi Oranları

0
  BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2020 2020 Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)   Binde 7,59 Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 9,48 Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva...

Yıllara sari işlerde fatura gerçek kişiye düzenlenirse gelir vergisi stopajı kesilmeli...

0
Yıllara yaygın inşaat taahhüt işinde işi taahhüt eden limited şirket, arsa sahibi gerçek kişidir. Bu durumda arsa sahibinin yapacağı ödemeler stopaj kesintisine tabi olacak...

Dijital Hizmet Vergisi

0
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu, Tanımlar, Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnalar Verginin konusu 7194 SK MADDE 1- (1) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen...