10 C
İstanbul
Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:29
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Yurt dışından mimari tasarım hizmeti alımında gelir vergisi ve KDV tevkifatı

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 45404237-130-10331 20.03.2017 Konu : Yurt dışından mimari tasarım hizmeti alımında gelir vergisi ve KDV tevkifatı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,...

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin İade Edilmesine İlişkin...

0
26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa eklenen...

E-Birlikten var olan SMMM sözleşmesi için yapılan ek protokol için Damga...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 66813766-155-E.408826                   ...

Çalışanlara verilen yemek bedellerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?

0
Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.843261 13.11.2020 Konu : Personele verilen yemek bedelinin indirim...

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmanın kurumlar vergisi istisnası

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:84098128-125-50624 Tarih: 04.02.2020 Konu: Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmanın kurumlar vergisi istisnası. İlgi:17.04.2017 tarihli özelge talep formunuz. İlgide...

Hastalık Sebebiyle İşçiye Verilen Yardım Mahiyetindeki Ödemeler için Gelir Vergisi Ödenecek...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-434540 03.06.2021 Konu : İş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hk.   İlgide kayıtlı özelge talep...

Kredi sağlamak üzere kurulan kurumlarda kurumlar vergisi muafiyeti ve yurt dışından...

0
Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde...

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-120-9209 07.06.2021 Konu : Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.   İlgide kayıtlı özelge...

Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devrinde...

0
T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 43626428-130-E.24527 10.11.2020 Konu : Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızdan, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi...

Kurumlar Vergisi İştirak Kazançları İstisnası

0
1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ... 5.1. İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre...