19.6 C
Istanbul
Pazartesi, 16 Eylül 2019 11:45
Ana sayfa Etiketler Vergisi

Etiket: vergisi

Aynı işverene ait farklı sigorta dosyalarında çalışan kişi yıllık gelir vergisi...

Aynı işyerine bağlı 4 adet ihale dosyası vardır. Bu işçinin ücret geliri nedeniyle yıllık beyanname verip vermeyeceğidir. Çünkü vergi kesintisini yapıp ödeyen firma tek...

Şirket, ortaklarına ait gayrimenkulde kira ödemeden kullanım yaparsa gerçek kişi gelir...

Tek ortaklı Anonim şirket ortağı, kendi adına aldığı daireyi, Anonim şirketi merkezi olarak kullanırsa ve kira da almayacaksa, Anonim şirket stopaj ödemek zorunda mıdır?...

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları kaynakta vergisi kesilen gelirleri için beyan...

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ELDE ETTİĞİ MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan...

Kira geliri beyanında götürü gider için bir koşul var mı?

Şahıs bir arazisini bir işyerine kiralayacak. Arazinin işyerine kiralaması sonucu yıllık gelir vergisi beyan ederken İşyeri kira beyanında % 15 götürü gider uygulanabilir mi?...

Türkiye’de Kurulu şirkette bordrolu olan bir kişi Yurt dışında çalıştığında aldığı...

Türkiye’de ikamet eden biri, çalıştığı şirketin Afrika bölge sorumlusu olarak görev yapmakta ve maaşı Kenya’da hesabına yatırılmaktadır. Bu durumda yurt içinde gelir vergisi beyanı...

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? - Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan ...

Kooperatifin elinde bulunan arsasının kamulaştırılmasının ve bu kamulaştırma neticesinde elde edilecek...

Kooperatifin elinde bulunan arsasının kamulaştırılmasının ve bu kamulaştırma neticesinde elde edilecek gelirin ortaklara dağıtılması durumunda kurumlar vergisi muafiyeti ihlal edilmiş sayılacak mıdır? Kooperatif arsasının kamulaştırılması...

Kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için üst birliğe üye olma şartı...

Kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için üst birliğe üye olma şartı var mıdır? 01/01/2006 tarihinden itibaren üst birliğe üye olma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla, muafiyet şartlarından...

Konut yapı kooperatiflerinde kat irtifak tapusunun üyeler adına alınması ya da...

Konut yapı kooperatiflerinde kat irtifak tapusunun üyeler adına alınması ya da üyelere devri durumunda kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanmak mümkün müdür? Arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği...

Yapı kooperatiflerinin inşaat ruhsatı kooperatif ve ortakları adına olması durumunda da...

Yapı kooperatiflerinin inşaat ruhsatı kooperatif ve ortakları adına olması durumunda da muafiyet sona erer mi? İnşaat ruhsatının yapı kooperatifi adına olması kanun hükmü gereğidir. Bu...