5.9 C
İstanbul
Cumartesi, 09 Aralık 2023 11:45
Ana Sayfa Etiketler Beyan

Etiket: beyan

Yurt dışı otel faturası Ba formunda beyan edilmeli midir?

0
Ortağın işle ilgili yurt dışı otel harcaması ba formunda beyan edilmeli mi?

Defter Beyan Sisteminde Tutulan Defterler Ayrıca Kağıt Ortamında Saklanacak Mı?

0
Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin, mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kayıtların kağıt defter, e-Defter ve Defter-Beyan Sistemine girilme ve iletilme zamanları

0
Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu defterlere, muamelelerin zamanında kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıtların on gün içinde kaydedilmesi zorunludur.

Veraset yoluyla intikal eden yarış atının VİV beyannamesinde rayiç bedelleri üzerinden...

0
Veraset yoluyla intikal eden yarış atı, damızlık at ve tayların veraset ve intikal vergisi beyannamesinde rayiç bedelleri üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri menkul kıymet kazançları...

0
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir.

2022 Yılında Elde Edilen Kar Payları Hangi Halde Vergiye Tabi Tutulacaktır?

0
Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 70.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

TL cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri hangi durumda...

0
2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak olan indirim oranı ise %667,67 olarak tespit edilmiş olup indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Belediye tarafından halk otobüslerinin kullananlara sağlanan gelir desteği ödemesi nasıl beyan...

0
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi faaliyetiniz nedeniyle belediyeler tarafından sağlanan gelir desteği tutarı hasılat esaslı vergilendirme usulü matrahına dahil olup, bu usule göre hesaplanan verginin 4 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

5.000 TL Üzerinde Olan Su Faturaları Ba Bildirimi İle Beyan Edilecek...

0
Matrahı 5.000 üzeri olan İSKİ faturası BA bildirimine tabi midir?