14.6 C
İstanbul
Cumartesi, 10 Aralık 2022 2:06
Ana sayfa Etiketler Beyan

Etiket: beyan

Transit Ticaret KDV’ye Tabi Midir?

0
Transit Ticaret KDV'ye Tabi Midir?

İlaç üreticisiyim, ürettiğim ilacın kutu/şişe etiket, kapak gibi ambalajları için geri...

0
İlaç, Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan bir üründür ve ilaç üreticilerinin/ithalatçılarının ilaçlar için belirlenen geri kazanım katılım payından sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer yandan...

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir?

0
Veraset ve İntikal Vergisi Hangi olaylar veraset ve intikal vergisine tabidir? Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına...

Verilmeyen Gekap beyannamesinin cezası var mıdır?

0
2021 Ocak Mart dönemi süresinde verilmeyen gekap beyannamesinin cezası var mıdır? 7326 sayılı kanun kapsamında beyan edebilir miyiz? Gekap beyannamesi "VERGİ BEYANNAMESİ " Değildir. 7326...

Kira ödemeleri B formunda beyan edilir mi?

0
Aylık işyeri kira tutarı brüt 5.000 TL’yi geçmiyor. Bazen kiralar yıllık peşin olarak ödeniyor. Bu durumda tabidir ki dekonttaki tutar 5.000 TL’yi geçiyor. Bu...

2022-1. Dönem Geçici Vergi beyan ve ödeme süresi 20 Mayıs 2022...

0
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme...

Kurumlar Vergisinde Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler

0
Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler Dar mükellef kurumların, vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri...

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Geçmiş Yıl Zararlarının Kurum Kazançlarından İndirimi

0
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Geçmiş Yıl Zararlarının Kurum Kazançlarından İndirimi

Kira Gelirleri nasıl, nereye ve ne zaman beyan edilecek?

0
Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi kimlerdir? Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "Gayrimenkul sermaye iradı" olarak...

Eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla yıllık...

0
Eğitim ve Sağlık Harcamaları Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: Ücretlinin şahsına, eşine ve...