8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:21
Etiketler Beyan

Etiket: beyan

Mal ihracında KDV istisnasının tevsiki nasıl yapılır?

Gümrük Beyannameli Mal İhracında KDV İstisnasının Tevsiki nasıl yapılır? İstisnanın Tevsiki Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına...

Mükellef olmayandan Gider Pusulası ile alınan malzemenin KDV’si olur mu?

Mükellef olmayan şahıstan, gider pusulası ile alınan (kdvsiz) malı 153’e kaydettik. KDV beyannamesinin herhangi bir alanında beyan etmemiz gerekiyor mu?   KDV ödemesi yapılmayacak ise indirimde...

Arabuluculuk belgesinde stopaj var mıdır?

Arabuluculuk anlaşma belgelerinde tevkifat ve stopaj var mıdır? Kdv2 ve muhtasar beyannamesi ile nasıl beyan edeceğim? Muhasebe kayıtları nasıl olacak? Arabulucu S.M.Erbabı ise Düzenleyeceği...

SMMM unvanı ile bordrolu olarak tam ay çalışmadığım şirketin beyannamelerini gönderebilir...

Bir şirkette 30 günden az bağımlı statüde çalışan SMMM'lerin 30 günden az göründüğü şirkette ve başka grup şirketlerinde beyannameleri imzalayabilir mi? Bağımlı çalışanlar tam ay...

Defter Beyan Sistemine Yeni Belge Türleri Eklenmiştir

"Z Raporu" ve "Perakende Satış Fişi" belge türlerine "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlem” ve “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlem" türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.     Kaynak:...

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 13.02.2019

13.02.2019 Defter Beyan Sistemi Duyurusu İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Fatura" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.           Kaynak: defterbeyan.gov.tr Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Örtülü sermaye kur farklarını geçici vergi beyannamesinde nasıl göstereceğiz?

Örtülü sermayeden dolayı oluşan kur farkı gelirini Geçici vergi beyannamesinde ve kurumlar vergisi beyannamesinde nasıl beyan edeceğiz. (15.12.2018) Kur farkı geliri beyannamede yer alamaz Muhasebe kayıtlarında...

Yıllara sari işin kazancını geçici vergide beyan edecek miyim?

Şirketimiz başka bir şirketle adi ortaklık kurmuştur. Adi ortaklık iki şirkete de ait iki arsa üzerinde inşaat yapmış ve 31/12/2018 Tarihi itibariyle yıllara sari...

Tahsildar alındısı ile belediyeye ödenen bedel BA formunda beyan edilecek mi?...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 50426076-130-2950 14.01.2019 Konu : Tahsildar alındısı karşılığında belediyeye ödenen bedelin BA formunda beyan edilmesi ve KDV den indirim konusu yapılıp...

Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturalar Ba Bildirim Formunda Hangi...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-20412 15.01.2019 Konu: Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların...