13.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 12:28
Ana Sayfa Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Beyana tabi bir işlem olmadığında KDV-2 beyannamesinin boş da olsa verilmeyecektir

0
Devamlı olarak KDV-2 Beyannamesi veriyorduk Kısmi tevkifata tabi herhangi bir işlem-fatura olmadığı zaman KDV-2 Beyannamesi verilmiyor doğru mudur? Bu konuda herhangi bir mevzuat değişikliği oldu mu?

681 No.lu hesapta bulunan tutar KKEG olarak mı işlem görür?

0
Özellikli bir durum yoksa önceki yıllara ait bir gider (kırtasiye, noter,...) hata, unutma ve benzeri nedenlerle giderin sonraki yıllarda kayıtlara alınması halinde 681 hesaba kaydedilir, gelir tablosunda yer alır, kurumlar vergisi beyannamesinde ise KKEG olarak dikkate alınır. 

Şirketler enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karının sermayeye ilave edebilir....

0
Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları; düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

Alınan TL avansı USD olarak iade edilebilir mi?

0
Bir mükellefim TL olarak aldığı avansı USD olarak geri ödemek istiyor bu şekilde işlem yapabilir mi?

Yurt dışında şube açılışı için hangi işlemler yapılmalıdır?

0
Türkiye da faaliyet gösteren, al-sat yapan LTD.ŞTİ. yurtdışında şube açmak istiyor. Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlenmeli?

İş yerinden İzin Almadan İşe Gelmeyen Çalışan İçin Yapılması Gereken İşlem...

0
İş yerinden İzin Almadan İşe Gelmeyen Çalışan İçin Yapılması Gereken İşlem Nedir?

Sigortalıların idari yargı kararlarına istinaden görevlerine iade edilmesi üzerine yapılacak işlem

0
Sigortalıların idari yargı kararlarına istinaden görevlerine iade edilmesi üzerine yapılacak işlem

Binek Oto İçin KKEG Yazılan Tutarlar İleride Araç Satışında Nasıl İşlem...

0
Taşıt gider kısıtlamasına göre ayrılan ve de 689 hesaba alınan amortisman tutarları, taşıtın satılması durumunda 689 hesap ters çalıştırılarak mı netleştirilecek, yoksa 679 hesaba atılarak mükerrer vergilendirme mi olacak?

Ücret dışı beyana konu bir işlem yoksa 1003 A kodlu muhtasar...

0
Muhtasarı tek veriyorduk, 2023 de ayırdık 1003 A ve 1003 B olarak ayrı ayrı vereceğiz. Ücret dışı beyana konu bir işlemimiz yoksa 1003 A muhtasarı vermek zorunda mıyız?

2023 Yılı Ba Bs beyannameleri boş da olsa verilecek mi?

0
2023 Yılı Ba Bs beyannameleri boş da olsa verilecek mi?