9.4 C
İstanbul
Pazar, 26 Ocak 2020 12:37
Ana sayfa Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Muhasebe programlarında kayıtları sadece mahsup fişi ile yapmanın bir sakıncası var...

0
Bazı muhasebe programlarında tahsil-tediye fişi olmuyor. Tek fiş tipi mahsup fişidir. Tüm işlemlerde fiş tipi olarak mahsup kullanmanın sakıncası var mı? Sakınca yok. Ancak bilindiği...

Döviz alım belgesini ile yurtdışı müşterimizin cari hesabına işleyebilir miyiz?

0
Yurt dışına ihracat yapan bir mükellefim Döviz bürosundan "döviz alım belgesi" tarafıma sunarak 120 yurt dışı müşterilerin deki cari hesapları döviz alım belgesi ile...

KDV mükellefleri yasal defterlerini nasıl tutmak zorundadır?

0
Katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça...

Perakende satış yapanlar satış etiketlerinde KDV’yi ayrı göstermek zorunda mıdır?

0
Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, KDV’nin satış fiyatına dâhil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir. Katma Değer...

Gümrük sahasında tarh edilen KDV’nin muhatabı kimdir?

0
Gümrükte tarh edilen Katma Değer Vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanuni temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara...

Gümrükten mal çekilirken eksik veya fazla hesaplanan KDV için daha sonra...

0
3065 sayılı Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara...

Tarh edilen katma değer vergisinin muhatabı kimdir?

0
Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki: Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi...

Katma değer vergisi kimin tarafından Tarh edilir?

0
Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma...

Katma değer vergisi beyanı hangi tarihe kadar bildirilmelidir?

0
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili vergi...

Katma değer vergisi beyanı kimin tarafından yapılır?

0
Katma Değer Vergisi, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 2. 3065 sayılı kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyan,...