2.9 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 18 Şubat 2019 3:55
Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Yurt içine yaptığım dövizli satış için kur değerlemesi yapacak mıyım?

Yurtiçi bir firmaya euro satış faturası kestim. İşlem 2018/Aralık ayında oldu. 2018/4 geçicide bu satış için kur değerlemesi yapacak mıyım?   Alacağınız, muhasebe kayıtlarında yabancı para...

İhracattan kaynaklanan kur farkı hangi hesapta takip edilir?

İhracat yapan bir mükellefim var. Bakiyeli olarak çalışıyor. Kesilen her faturanın aynı tutarda ödemesi gelmiyor. (örneğin 35.000 eur bakiyeye 12.000 eur ödeme gönderiyor.) Yevmiye...

DİİB ikinci işlem muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Merhaba DİİB Kapsamında ithal ettiğimiz ürünler için ikinci işlem yapılmıştır. Bunun ile ilgili; 1- Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 2- Stoklarımızdan çıkış yapmalı mıyız?   Konu ile ilgili...

Yasal defterlerimizi ne kadar süreyle saklamak zorundayız?

Firmalar TTK'ya göre Defter ve belgelerini 10 yıl mı VUK'na göre 5 yıl mı saklasınlar? Bu saklamalarda mali müşavirin sorumluluğu nedir? Eski dosyalarını almayan...

Kimyasal ürün üretimi yaptığımız işimize özel bir vergi yükümlülüğü var mıdır?

İthal kimyasal ürün (Tutkal) imalatı yapacak bir ltd.şti. için yapılması gerekli vergisel mevzuat nedir? (14.12.2018) Özel bir durum yok Tekdüzen Hesap Planına göre kayıtlar yapılır.   Kaynak:ISMMMO Yasal...

Tevkifatlı olarak alınan mal işlem görmeden satılırsa fatura tevkifatlı mı kesilir?

…Tevkifatlı olarak almış olduğumuz şeffaf pet şef kutuluk malımız var. Bunun üzerinde hiç bir şey yapmadan KDV mükellefi başka bir firmaya satışını yapacağız. Burada...

Yurt Dışında Yayınlanan Bilimsel Yayınların Veri Tabanlarının Satın Alınması Halinde Tevkifat...

Yurt dışındaki oluşturulan veri tabanlarından bilgi alma işlemleri karşılığında yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu ödemelerin gayri maddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi 2009/14593...

Gümrük İdaresince Dâhilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var mıdır?

Gümrük İdaresince Dâhilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var mıdır? SORU Gümrük İdaresince Dâhilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var mıdır? CEVAP Gümrük İdaresinde dâhilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi...

Dâhilde işleme rejimi kapsamında asıl ürün, işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti...

Dâhilde işleme rejimi kapsamında asıl ürün, işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti ve fire nedir? SORU İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün,...

Kimler dâhilde işleme izni/izin belgesi alabilir?

Kimler dâhilde işleme izni/izin belgesi alabilir? SORU Kimler dâhilde işleme izni/izin belgesi alabilir? CEVAP Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dâhilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme...