8.4 C
Istanbul, TR
Salı, 23 Nisan 2019 9:50
Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde nasıl işlem yapılır?

Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde nasıl işlem yapılır?   Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde özet beyan yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilen özet beyan...

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış...

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE TEVDİ EDİLEN ÜRÜNLERİ TEMSİLEN OLUŞTURULAN ÜRÜN SENETLERİNİN SATIŞ İŞLEMİNDEN 01.01.2024 TARİHİNE KADAR SİGORTA PRİM KESİNTİSİ YAPILMAYACAK   ÖZET SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek lisanslı...

Özel Tertibatlı Aracın Devir ve Satış Koşulları Nelerdir?

Özel Tertibatlı Aracın Devir ve Satış Koşulları Nelerdir? Kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına...

Engelli kişi için araç ithalinde hangi belgeler gerekmektedir?

Engelli kişi için araç ithalinde Müracaat İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir? 1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araç için: a) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de...

Özel tertibatlı araç ithalinde muafiyet hangi vergileri kapsar?

 Özel tertibatlı araç ithalinde muafiyet hangi vergileri kapsar? Muafiyet gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi kapsamaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de...

Engelli Kişiler Ne Tür Araç İthal Edilebilir?

Engelli kişiler Nasıl Bir Araç İthal Edilebilir? 1) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar: Bu kişiler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici...

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?   Özel tertibatlı araç ithal edecek kişinin ortopedik özürden kaynaklanan engelinin bulunması gerekir. Ortopedik özür ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir...

Bedelsiz ithalat yoluyla bedelsiz getirilen aracın başvuru için bir süre kısıtı...

Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir? Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük...

Bedelsiz ithalat yoluyla bedelsiz getirilen aracın başvuru için bir süre kısıtı...

 Bedelsiz ithalat yoluyla bedelsiz getirilen aracın başvuru için bir süre kısıtı var mıdır? a) Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirdiğim aracı satabilir miyim?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?   Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın...