25 C
İstanbul
Salı, 07 Temmuz 2020 0:08
Ana sayfa Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Gümrük işlemlerimde tarife sınıflandırması kapsamında uygulanacak vergi oranları nelerdir?

0
Türk Gümrük Tarife Cetveli, “Pozisyon No”, “Eşya Tanımı”, “Ölçü Birimi” ve “474 Vergi Haddi” sütunlarından oluşur. “474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunla belirlenen...

Bakın gümrük işlemlerimdeki tarife sınıflandırması nasıl yapılıyor…

0
Uluslararası ticarete konu edilen ürünlerin sınıflandırılmasında, Armonize Sistemin sınıflandırma kuralları ve ilkeleri esas alınır. Armonize Sistem, 21 bölüm ve 99 fasıldan oluşur. Genel bir...

Cenevre Nomanklatürü Kavramı nedir?

0
Uluslararası ticarete dâhil olan ülkeler arasında yaygın ve ortak olarak kullanılacak bir eşya sınıflandırma sistemi geliştirmeye yönündeki ilk çalışmalar yaklaşık yüz yıl önce başlatıldı. Uluslararası...

Eşyanızın gümrük tarife sınıflandırmasını neden bilmemiz gerekmektedir?

0
Uluslararası ticarete katılan ülkeler, ithalat ve ihracat işlemlerinde uyguladıkları vergi oranlarını, yaptıkları kontrolleri, dış ticarette uyguladıkları yasaklamaları, miktar kısıtlamalarını ve diğer dış ticaret kurallarını...

Uluslararası ticarette tarife sınıflandırmasına neden ihtiyaç duyulur?

0
Tarife sınıflandırması uluslararası ticarete konu edilen eşyanın sistematik olarak ve aynı şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Aynı sınıflandırma sistemini kullanan ülkelerde, dış ticarete konu edilen mallar...

Gümrükte tarife sınıflandırması nedir?

0
Uluslararası ticarete katılan her ülke, hangi ülkelerden, hangi malları, hangi miktarlarda aldığını; hangi ülkelere, hangi malları hangi miktarlarda sattığını; dış ticaretinin parasal büyüklüğünü ve...

Gümrük cezalarına istinaden uzlaşma talebinde bulunabilmek için hangi koşulların sağlanması gerekmektedir?

0
Uzlaşma kapsamında olan alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların; - Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan...

Gümrük idarelerinin düzenlediği cezalar istinaden uzlaşmaya ne zaman ve nasıl başvuru...

0
Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması...

Gümrük idarelerinin düzenlediği hangi vergi ve para cezaları uzlaşma kapsamına girer?

0
Gümrük beyanının gümrük idaresi tarafından kontrol edilmesi sonucunda belirlenen farklılıklar ile gümrük idaresince belirlenmeden önce beyan sahibi tarafından fark edilerek gümrük idaresine bildirilen farklılıklara...

Gümrük vergileri ve para cezalarında indirim yapılabilir mi?

0
Yükümlü ile gümrük idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan önce taraflarca konuşulup giderilmesini sağlamak amacıyla “uzlaşma” müessesesi oluşturulmuş bulunmaktadır. “Uzlaşma” belirli koşullar altında...