7.2 C
Istanbul
Pazartesi, 09 Aralık 2019 11:35
Ana sayfa Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair...

13 Haziran 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30800 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 159) MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve...

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve Kanunda Yapılan Son Değişiklikler

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve Kanunda Yapılan Son Değişiklikler Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonomiye daha fazla katılmaları ve ticari hayatı canlandırmaları için desteklenmeleri gerektiğinden;...

Pişmanlık ile verilen beyannamelerde vergi ziyaı cezası kesilir mi?

 Avukat bir mükellefimin kestiği klasik serbest meslek makbuzu karşı firmaya geç ulaştırılmış. Dolayısıyla muhtasar beyannamesine dahil edilmemiştir. Bu durumda karşı firma muhtasar beyannamesini pişmanlık seçeneğini...

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır?

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır? Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya...

Gümrük müdürlüklerinde Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir?

Gümrük müdürlüklerinde kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir? Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymeti nasıl belirlenir?   Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, ithal edilen veri ya da komutlar...

“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35’inci Madde Uygulaması” Genel Yazı

“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35’inci Madde Uygulaması” Genel Yazı Sayı:  66325 124-201.99-E.7941563                                                           24/05/2019 Konu: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci madde uygulaması. GENEL YAZI Bilindiği...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirdiğim aracı satabilir miyim?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?   Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın...

Bedelsiz ithalat nedir?

Bedelsiz ithalat nedir? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan...

Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Gümrüksüz satış mağazası nedir?  Gümrüksüz satış mağazaları, -Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, -yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, -İstanbul Boğazı...