9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:12
Ana Sayfa Etiketler Geçici

Etiket: geçici

Ganyan bayi işleten mükellef TJK tarafından yapılan stopaj kesintisini geçici vergi...

0
Ganyan bayi işleten mükellefim için TJK tarafından yapılan stopaj kesintisini geçici vergi beyannamesinde nasıl göstereceğim ve muhtasar beyannamede de gösterecek miyim?

Sigorta acentelerinin aldığı ürünü iade etmesi için geçici KDV mükellefiyeti açması...

0
Sigorta acenteliği yapan ve KDV mükellefiyeti bulunmayan mükellefim, satın aldığı yazıcı kartuşlarını iade etmek istiyor. Ne tür evrak düzenlememiz gerekir ve KDV yönünden uygulama nasıl olmalı?

Geçici koruma kapsamındaki kişilerin işe girişleri hangi koddan yapılacak

0
Geçici koruma sağlanan yabancılar için çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması gerekir.

Geçici ihracat kapsamında bedelsiz olarak yurt dışına kesilen fatura KDV beyannamesinde...

0
Geçici ihracat olarak bedelsiz yurtdışına kesilen faturaların KDV beyanındaki yeri nedir, matrahı 302 hizmet ihracatında veya herhangi bir kodda beyan edilecek mi?

Fuar için geçici ithalatla gelen malzemeye ait yüklenilen KDV indirim konusu...

0
Yurtiçinde katıldığımız bir fuarda sergilenmek üzere Geçici ithalat kapsamında Getirilen Malzeme için Gümrük Müşavir-Ardiye-Nakliye Vb.Masraflar yapılmıştır. Bu işlemlerde KDV'ler ve Gümrükte Ödenene KDV indirim Konusu yapılabilir mi?

2024 Yılının ilk geçici vergi beyannamesinde de enflasyon düzeltmesi yapılacak mı?

0
2024 yılının ilk geçici vergisinde enflasyon düzeltmesi yapacağız enflasyon düzeltmesi diğer geçici vergi dönemlerinde yapamaya devam edecek miyiz?

Binek araç KDV KKEG’si geçici vergi beyannamesinde ayrıca gösterilecek mi?

0
Binek araç KDV KKEG'si geçici vergi beyannamesinde ayrıca gösterilecek mi?

Yurt dışından geçici ithalat ile Türkiye’ye getirilen ekipman kullanımının faturası için...

0
Yurt dışındaki bir şirkete ait olan ekipmanların geçici ithalat ile Türkiye'ye gelmesi ve bunların Türkiye'de gelir yaratıcı faaliyetlerde kullanımı ve işlerin sonunda tekrar yurt dışına geri gönderilmesi işi ticari faaliyet olup,  sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj ödenmesi gerekmektedir.

Enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço gelir/kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mi?

0
Enflasyon düzeltmesi yapma ve geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan mükelleflerce, enflasyon düzeltmesinin yapıldığı geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin gelir/kurumlar beyannamelerine düzeltilmiş (düzeltme sonrası) bilanço eklenir.

2024 Yılı içinde açılış yapanlar geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacak...

0
213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesi 31/12/2023 tarihli bilançonun (2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun) düzeltilmesine ilişkin olup 2024 hesap dönemi içinde işe başlayan ve kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından dönem başı bilançoları üzerinde söz konusu maddeye istinaden düzeltme yapılmayacaktır.