22.9 C
Istanbul, TR
Çarşamba, 19 Haziran 2019 6:37
Etiketler Vergi

Etiket: vergi

Yazılmış olan 2017 yılı defterinde düzeltme kaydı yapabilir miyiz?

Yazılmış olan 2017 yılı defterinde düzeltme kaydı yapabilir miyiz? 2017 yılına virman kaydı atarak kurumlar vergisi beyannamesine düzeltme vereceğiz. Fakat 2017 yılı defterleri yazdırıldı....

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde...

17 Haziran 2019 PAZARTESİ               Resmî Gazete                                Sayı : 30804 CUMHURBAŞKANI...

Başka şehirde açılan şubenin muhtasar beyannamesi hangi vergi dairesine verilir?

Başka şehirde açılan şubenin muhtasar beyannamesi hangi vergi dairesine verilir? Başka bir ilde şube açılışı yapan mükellef için stopaj hangi ilde uygulanmalı? Kira ödemesi merkezdeki...

Şirkete aldığımız binek otoyu vergi dairesine bildirmek zorunda mıyız?

Firma adına alınan binek araçları için eskisi gibi vergi dairesine dilekçe ile bilgi vermeye gerek var mı? Zaten kayıtlara alıyoruz. Yeterli değil mi bu...

Veraset ve İntikal Beyannamesini hangi vergi dairesine vereceğim?

Veraset ve intikal beyannamesi vereceğim. Hangi vergi dairesine vermem gerekiyor? Ve veraset ilamı henüz çıkmadan verebiliyor muyum?   Veraset ilamı ölüm tarihinden 1 hafta sonra noterlerden...

Yurt dışındaki işyerinden elde edilen kazanç Türkiye’de ayrıca vergiye tabi olacak...

Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası Yurtdışında İş yeri veya daimi temsilci elde edilen kazançlar Türkiye’de vergiye tabi midir? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g)...

Finansman borçları nedeniyle TMSF’ye verilen taşınmazların hasılatı kurumlar vergisine tabi midir?

Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Borçları Nedeniyle Kanuni Takibe Alınmış veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar ile Bunların Kefillerine ve İpotek Verenlere...

Türkiye’deki anonim şirket yurt dışında sahip olduğu şirket hisselerini elden çıkartırsa...

Kurumlar Vergisinde Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın...

Kurumlar Vergisi İştirak Kazançları İstisnası nedir?

Kurumlar Vergisi İştirak Kazançları İstisnası nedir? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, aynı kazancın iki ayrı kurumda vergilendirilmesini önlemek, mükerrer vergilemeye yol...

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalar nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan  İstisnalar Nelerdir? İştirak Kazançları İstisnası Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden...