8.6 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 19:59
Ana sayfa Etiketler Vergi

Etiket: vergi

Asgari geçim indirimi kalktı mı?

0
Agi asgari ücret alan kişiden kalktı. Diğer bir ifadeyle de agi de kaldırıldı deniliyor ve çelişki var. Asgari ücretin üstünde olanlar için agi kalktı...

Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin asgari ücret tutarı kadarlık kısmı damga...

0
2022 yılında İhbar ve kıdem tazminatında asgari ücret oranında gelir vergileri ve damga vergilileri istisna mıdır? Kıdem tazminatının Tavanı kadar olan kısım zaten GV den...

İnteraktif Vergi Dairesi  Sistemi Üzerinden Hangi İşlemler Yapılabilir?

0
 Sistemde Hangi İşlemler Yapılabilir? • Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlarınızı ödeyebilirsiniz. • Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma...

Yatırımın faaliyete geçmeden devredilirse indirimli vergi oranı avantajı devam eder mi?

0
Yatırımın faaliyete geçmeden yahut kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi halinde devreden ve devralan açısından indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanılabilmesi ne şekilde olacaktır? Yatırımın...

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

0
Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır? Üçer aylık kazançlar üzerinden  tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden  hesaplanan vergiden mahsup imkânı...

Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ödemeleri gelir vergisinden muaf mıdır?

0
Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 4C emekli memurdur. Bu kişilere huzur hakkı ödeniyor. Güncel düzenlemeye göre ücretlerin asgari ücret kadarlık kısmı vergiden...

Basit usule tabi mükellefler 2021 yılından sonraki kazançları için beyanname verecekler...

0
2021 yılı ve devamında Basit usul mükellefleri için defter beyana kayıt yapılmaya devam edilecek midir? 2021 yılı ve takip eden yıllar için beyanname verilecek...

Serbest meslek mensupları sağlık harcamalarını gider olarak kullanabilir mi?

0
Serbest meslek kazancına sahip olan mali müşavirler için zorunlu diş sağlığı tedavilerimizin faturalarını gider kaydı olarak işleme alabilir miyiz? Serbest meslek erbaplarının mesleki giderleri GVK...

Huzur hakkı ödemelerindeki asgari ücret kadar kısmı gelir vergisinden muaf mıdır?

0
2022 Yılı Huzur Hakları hesaplamalarında asgari ücret tutarına olan kadarki kısım Gelir Vergisinden ve Damga vergisinden istisna mıdır? Huzur hakkı ödemesi GVK 61. maddeye göre...

Yapımı 2021 yılında başlayan 2022 yılında devam eden inşaat işinde gelir...

0
İnşaat onarım işiyle ilgili gerçek kişiyle yapılan sözleşmeye göre iş 2021 yılında bitecekti. Ancak ek işler sebebiyle 2022 yılına uzadı.  İşverenin gerçek kişi olması stopaj...