13.4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 22 Nisan 2019 17:49
Etiketler Vergi

Etiket: vergi

Kurumlar Vergisi Mükellefiyet Çeşitleri Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Mükellefiyet Çeşitleri 1- Kurumlar Vergisi Mükellefiyet Çeşitleri Nelerdir? Kurumlar vergisi açısından sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile...

Kimler Kurumlar Vergisine Tabidir?

Kimler Kurumlar Vergisine Tabidir?   1- Sermaye şirketleri (Limited Şirket, Anonim Şirket…) 2- Kooperatifler 3- İktisadi kamu kuruluşları 4- Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 5- İş ortaklıklarının kazançları kurumlar...

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi Nedir?

Hasılat Esaslı Vergilendirme   7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 38. maddesi 01.01.2019 tarihinde...

KDV’de Özel Matrah şekilleri nelerdir?

Özel Matrah Şekilleri Özel matrah şekilleri şunlardır: -Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli, -At yarışları ve diğer müşterek bahis...

İthalatta Vergi Matrahı nelerden oluşur?

İthalatta Vergi Matrahı   İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: -İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya...

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı Nedir?

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı  Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan...

Kar Dağıtımı için karar alınması gerekir mi?

Kar Dağıtımı   Kâr dağıtımı kararı Anonim şirketlerde genel kurul, Limited şirketlerde ise ortaklar genel kurulu tarafından alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun 523. maddesine göre kanuni ve esas...

Kurumlar Vergisinde Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler nelerdir?

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler   -Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md. 5/1-a) -KVK Madde 12’den kaynaklanan iştirak kazançları (örtülü sermaye) -KVK Madde...

İndirimli Kurumlar Vergisi nedir?

İndirimli Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan...

Yurt içinde kesilen vergiler Kurumlar Vergisinden nasıl mahsup edilebilir?

Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu   KVK’nun 34. maddesine göre; beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasına ve 30. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre...