16 C
İstanbul
Pazar, 09 Mayıs 2021 13:30
Ana sayfa Etiketler VE

Etiket: VE

Dernek ve vakıflar tarafından elde edilen stopajlı kira gelirleri kurumlar vergisine...

0
KVK’ya 5766 sayılı Kanunla eklenen geçici 2’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 1/1/2008 - 31/12/20257 tarihleri arasında uygulanmak üzere, dernek veya vakıflarca elde edilen...

İş yeri kalan işçiler için yapılan barınma harcamaları şirkete gider yazılabilir...

0
Barınma Giderleri Personelin işyerinde ve müştemilatında barındırılması amacıyla yapılan giderler ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Elektrik, Su, Gaz harcamaları gider yazılabilir Gider kapsamına, barınılacak yerin inşası,...

SGK teşvikinden yararlanmak için işveren ve çalışan yönünden sağlanması gereken şartlar

0
2021-Mart ayında işe alınan personel 27256 sayılı kanun teşviki 3 ay sistem tarafından veriyor 3 ay sonrada 27103 sayılı kanundan faydalanma hakkı gözüküyor ilk...

Adres değiştiren mükellefler için SMMM aracılık ve sorumluluk sözleşmesi iptal edilmektedir....

0
Limited şirket olan müşterimiz Bayrampaşa VD adresinden Esenyurt VD adresine taşındı ve işlemleri bitti. Muhtasar beyannamesini onaya gönderdiğimizde “*** vergi kimlik numaralı mükellef için beyanname...

Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları Kurumlar...

0
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır. Anılan...

Emlak Vergilerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması

0
İşletme ile İlgili Olmak Şartıyla; Bina, Arazi, Gider, İstihlak, Damga, Belediye Vergileri, Harçlar ve Kaydiyeler Gibi Ayni Vergi, Resim ve Harçların Kurum Kazancının Tespitinde...

Restorasyon kapsamında yaptırılan HAT SANATI işi için düzenlenecek gider pusulasında kdv...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü) Sayı : 99689007-120.01.02.11-7280 10.03.2021 Konu : Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerde Gelir Vergisi ve K.D.V. sorumluluğu   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yaptığınız restorasyon...

Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan...

0
5520 sayılı Kanunun 7061 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca; Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde...

Kurumlar Vergisinde İştirak Kazançları İstisnasına İlişkin Açıklama ve Örnek

0
KVK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre, kurumların; Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,  Tam...

Türkiye Çevre Ajansı Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Yayınlandı

0
23 Nisan 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31463 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1...