25.5 C
İstanbul
Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:46
Ana sayfa Etiketler Değer

Etiket: değer

Aktife kayıtlı gayrimenkulünü kiraya veren bir firma gayrimenkulünü satmak isterse vergi...

0
A.Ş. olarak emtia kapı kolu imalatı yapıp satmaktayım. Aktifimi kayıtlı 2. Binam organize sanayi bölgesinde yer almaktadır. 2005 yılındaki değeri 170,000 TL, enflasyon farkı...

Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinaların katma değer vergisi...

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konya Vergi Dairesi Başkanlığı   Sayı : E-37009108-130-74112 01.07.2021 Konu : Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinaların katma değer vergisi karşısındaki durumu.   İlgide kayıtlı özelge talep...

Ticari faaliyette bulunmayan kişiler değer artışı kazancı bildiriminde bulunabilir mi?

0
Ticari faaliyeti bulunmayan gerçek kişi için 7326 sayılı kanun kapsamında değer artış kazancına ilişkin matrah artırımında bulunmak istiyoruz. Matrah artırımını Diğer Gelir Unsuları sınıfından...

7326 sayılı kanun kapsamında şirket aktifine kayıtlı gayrimenkuller için yeniden değerleme...

0
Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan ve yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen taşınmazı için 7326 sayılı kanun ile yeniden değerleme işleminden yararlanabilir miyiz? 7326 sayılı yasaya göre...

Markalama ve sosyal medya yönetimi için düzenlenen faturalarda Tevkifat yapılır mı?

0
Reklam firması markalama ve sosyal medya yönetimi için düzenleyeceği faturalarda tevkifat yapmalı mıdır? Düzenlenen hizmet faturası aşağıdaki kurumlara düzenler ise; 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır....

900 Bin TL’ye aldığım binek aracın KDV’sini indirim konusu yapabilir miyim?

0
900.000 TL’ye aldığım binek aracın KDV’sini indirim konusu yapabilir miyim? Binek otolar için ödenen KDV si indirilmez. Gider veya maliyete yazılır. 2021 yılında binek otomobillerinin iktisabında,...

7326 sayılı kanunda kapsamında taşınmazlar için yeniden değerleme yapabilir miyiz?

0
7326 nolu kanunda taşınmazların yeniden değerlemesi bahsinde inşaat faaliyetinde bulunan (yap-sat) vergi mükellefi uzun süredir satamadığı dairelerine değerleme yapabilir mi? Bahsettiğiniz Taşınmazlar 252 hesap da...

Serbest meslek defterine tabi mükellef kendisine ait aracın giderlerini kullanabilir mi?

0
Serbest meslek mükellefiyet 01/05/2021 tarihinde tesis edildi. Mükellef 2017 yılında aldığı binek taşıtı kayıtlara almamızı istiyor (Araç satış sözleşmesiyle) Mükellefiyet tesisinden önce alınan taşıtlar...

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik...

0
11 Haziran 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31508 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 404) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli...

Nominal değer üzerinden yapılan hisse devirlerinde kişiler vergi bildiriminde bulunmalı mıdır?

0
Ltd. Şti’nin ortaklarından biri hisse devri yapıyor. Noterde nominal bedelle satış yapılıyor. 2022 yılında devreden gerçek kişiye gelir vergisi doğar mı? Nominal değerden (Yazılı değer)...