20.7 C
Istanbul
Çarşamba, 13 Kasım 2019 15:34
Ana sayfa Etiketler Değer

Etiket: değer

Müteahhit teslim edeceği dairelerin maliyetine emlak vergilerini de dâhil edebilir mi?

Müteahhidin arsa sahibi olan şirkete teslim edeceği dairelerin maliyetinin hesaplanmasında maliyet bedeli üzerine arsanın emlak vergi değerinin ilave edilmesi gerekli midir? Arsa sahibi şirkete...

Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ –...

8 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30942 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28)   MADDE 1...

Denetime tabi olan anonim şirketlerin denetimi kimin tarafından yapılır?

Türk Ticaret kanunun dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları...

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi şirketin izni olmaksızın şirketle aynı ticari...

Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı...

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi şirketin belgelerini inceleyip, işler hakkında bilgi...

Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı,...

Anonim şirketlerde yönetim kurulu nasıl karar alır?

Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile...

Anonim şirketleri temsil eden yönetim kurulu şirketin sermayesinin kaybı ve borca...

Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu...

Anonim şirketleri temsil eden kişilerin devir edemeyeceği görev ve yetkileri nelerdir?

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. Muhasebe, finans...

Anonim şirketleri temsil eden kişilerin görevleri nelerdir?

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli...

Anonim şirketleri temsil eden kişilerin yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler....