7.7 C
İstanbul
Salı, 27 Şubat 2024 4:22
Ana Sayfa Etiketler Kurum

Etiket: Kurum

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde kurumlar vergisi istisnası...

0
Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

Geçmiş yıl zararları kurumlar vergisi beyannamesinde 5 yıl boyunca indirim konusu...

0
Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından  indirilebilecektir

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Hangi Hallerde Türkiye’de Vergiye Tabi Tutulur?

0
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tâbidir:

Şirketlerin Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

0
Şirketlerin Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

Defter tutmaya mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayanlar vergi dairesine...

0
Defter tutmaya mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayanlar vergi dairesine bildirimlerini sözlü yapabilirler.

Kur Korumalı hesaptan elde edilen gelir geçici vergi beyannamesinde hangi kodla...

0
31.12.2021 tarihli bilançosunda mevcut olup 25.02.2022 tarihine kadar KKM hesaplarına dönüştürülen para 22.08.2022 de faiz ve kur farkı geliri olarak dönmüştür.3 dönem geçici vergide 14/1-a ya mı yazılmalı?

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı İçin Türkiye’de Vergi Ödenecek Mi?

0
Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesiyle belli şartlar altında yurt dışı iştiraklere yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen kâr payı...

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Geçmiş Yıl Zararlarının Kurum Kazançlarından İndirimi

0
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Geçmiş Yıl Zararlarının Kurum Kazançlarından İndirimi

Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında KVK ve KDV İstisnası ileYenileme...

0
Sayı: 26468226-010.09-39224 Tarih: 04/08/2021 T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 26468226-010.09-39224 04.08.2021 Konu : Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında KVK ve KDV İstisnası ileYenileme Fonu   İlgide kayıtlı özelge...

2021 yılında cirosu 10 Milyon TL olan firmalar e- irsaliye uygulamasına...

0
V.U.K 509 Sayılı Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere bir taslak tebliğ 22.01.2022 Tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tebliğe dönüşür ise, buna göre, 01.01.2021 Hesap Döneminde 10...