21 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 15 Temmuz 2019 23:23
Etiketler Yıllık

Etiket: Yıllık

Personellerimiz için yaptırdığımız özel sağlık sigortaları gider olarak yazılabilir mi?

Personellerimiz için yaptırdığımız özel sağlık sigortaları gider olarak yazılabilir mi? Bir Ltd şirketinde yaklaşık 50 kişilik personelinden sadece bir personeli için yapılan özel sağlık sigortası...

Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında üst sınır nedir?

Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında üst sınır nedir? Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan...

Sözleşmelerde tutar belirtilmemişse Damga vergisi beyannamesi düzenleyecek miyiz?

1.04.2019 tarihi itibari ile mükellefe vergi açılışı yaptım. Kira sözleşmesi ile ilgili damga vergisini tahakkuk ettireceğim fakat yıllık sözleşmede kira bedeli aylık hasılatın %...

Yıllık beyanname veren ücretlilerde asgari geçim indiriminden nasıl yararlanır?

Yıllık beyanname veren ücretlilerde asgari geçim indiriminden nasıl yararlanır? Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi tevkifatı yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık...

Anonim şirketlerde seçimsiz genel kurullar tescile tabi midir?

Anonim şirketlerde yıllık seçimsiz genel kurulların tescile tabi midir? Ticaret kanunu hangi konuların tescil edileceğini belirtmektedir, bu hususların (yk ve bağımsız denetçi seçimi ve esas...

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı Harçlar Kanununa (Kanun) Ekli...

İşçinin işverene açmış olduğu işten çıkarma davasını kazanması durumunda primler ve...

2015 yılında işten çıkarılan işçi alacak konusunda dava açmış ve dava işçi lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme kararında kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai gibi...

Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların YILLIK İŞLETME CETVELİ’ni 30 Nisan 2019...

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR  “YILLIK İŞLETME CETVELİ ”Nİ 30.04.2019 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKİR  10.04.2019 Değerli üyemiz, Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun...

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün

2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında verilecektir. • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde...

Euro bölgesinde yıllık enflasyon 1.4’e düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesine ilişkin yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında yüzde 3.6 olan enerji ürünleri enflasyon oranının yüzde 5.3 ile...