Ana Sayfa Çalışma Hayatı Part-time/kısmi süreli çalışanlarda yıllık ücretli izin hakkı nasıl uygulanacaktır?

  Part-time/kısmi süreli çalışanlarda yıllık ücretli izin hakkı nasıl uygulanacaktır?

  Kısmi süreli çalışan personelin yıllık ücretli izin hakkı, normal çalışanlara tanınan 14 iş günlük yıllık ücretli süresinin kendi çalışmasına isabet eden kısmı kadar olacaktır.

  246
  0

  Aylık 18 gün (günde 5 saat) çalışan apartman görevlisi bu yıl izin kullanmadı. Aylık 7.450 TL maaş alıyor. İzin ücreti olarak 1 aylık maaşını mı verilmesi gerekiyor. Bunun bir hesaplama yöntemi var mı?

  İşçiye verilecek olan yıllık izin süresi hesaplanırken hizmet süresi esas alınmaktadır. Buna göre hizmet süresi;

  Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
  Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden,
  On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,
  az yıllık izin verilemeyecektir.

  Sizin gibi kısmi süreli (part-time) çalışan işçi ise ayda çalıştığı gün orantılanarak hesaplanacaktır.

  Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.


  İLİNTİLİ İÇERİK

  Kısmi süreli çalışma İş Kanunu’nun 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

  Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

  Madde 13 – İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

  Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

  Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

  İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.

  (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.

  (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  Part-Time Çalışanlarda Yıllık  Ücretli İzin hesabına İlişkin Örnek

  Örnek 1:

  Haftanın belli günlerinde çalışılıyorsa

  Ahmet AKDENİZ isimli personel  İstanbul Teknoloji Anonim Şirket’ine 1 Şubat 2022  tarihinde işe girmiş ve 1 yıl sonra 31 Ocak 2023 tarihinde yıllık ücretli izne hak kazanmıştır. Ahmet Bey iş yeri ile yaptığı anlaşma gereği iş yerinde haftanın 3 günü (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri çalışmaktadır. ayda 12 günlük çalışmaya denk geldiğinden kısmi süreli iş sözleşmesi imzalamıştır.

  Kısmi süreli çalışan Ahmet Bey’in yıllık ücretli izin hakkı norma çalışanlarda olduğu gibi 1 ila 5 yıl arası çalışma için 14 iş günü olacaktır.

  Ahmet Bey’in yıllık izin hakkını kullanacağı 14 günün (2 haftanın) çalıştığı günlere isabet eden 6 günü için yıllık izin kullanabilecektir.

  Ahmet Bey izin haklarını kullanmadan işten ayrılırsa kendisine işten ayrıldığı sırada 6 günlük yıllık ücretli izin ücreti ödenecektir.

  Örnek 2:

  Saatlik çalışılıyorsa

  Ayşe Habım İzmir Limited şirketi ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapmıştır. Sözleşmeye göre haftanın Pazartesi ve Salı günleri saat 09:00 ila 12:00 saatleri arasında olmak üzere haftada toplam 6 saat çalışacaktır.

  Ayşe Hanım 1 Şubat 2022 tarihinde işe girmiştir. Ayşe Hanım’ın yıllık ücretli izin hakkı, normal çalışanlara tanınan 14 iş günlük yıllık ücretli süresinin kendi çalışmasına isabet eden kısmı kadar olacaktır. Ayşe Hanım, yıllık izin hakkını kullanırken, çalışma gün ve saatlerine isabet eden haftanın Pazartesi ve Salı günleri saat 09:00 ila 12:00 saatleri arasında olmak üzere haftada toplam 6 saat çalışmayacaktır. Bu süreye isabet eden izin hakkını kesintisiz olarak kullanmak isterse İki haftalık (14 günlük) süre içinde 12 saate isabet eden gün kadar çalışmayacaktır ki bu süre de günlük 7,5 saatten 2 gün yapmaktadır.

  Ayşe Hanım izin haklarını kullanmadan işten ayrılırsa kendisine işten ayrıldığı sırada 12 saatlik karşılığında ücretli izin ücreti ödenecektir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikOto yıkama için KDV tevkifatı uygulanacak mı?
  Sonraki İçerikAnonim şirketin pay sahibi ve yönetim kurulu üyesi kendi şirketinde 4/1-a statüsünden sigortalı olabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz