10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 5:21
Ana sayfa Etiketler Gelir

Etiket: gelir

İnternet üzerinden reklam geliri elde eden gerçek kişiler bu gelirlerini nasıl...

Konu: İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi hk. …internet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) gelir elde ettiğiniz, başka gelirinizin olmadığı, ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı...

Altın yatırım fonlarından elde edilen kazançlar nasıl vergilendirilecektir?

Konu: Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi hk. …şirketinizin "Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu" adı altında altın yatırım fonu kurmak...

Bilanço usulüne tabi gerçek kişilerde eksik gelir beyanı için geçici beyanı...

Bilanço usulüne göre gelir vergisi mükellefiyiz. 2018 yılı 1.dönem geçici vergi beyan döneminde gayrimenkul satışından kaynaklanan eksik beyan olduğunu vergi dairesi tarafımıza bildirdi. Bununla...

ABD’de kişisel gelir Ekim 2019’da 3,3 milyar Dolar arttı

ABD’de kişisel gelir Ekim 2019’da 3,3 milyar Dolar arttı Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Analiz Bürosu’nın (BAE) yayınladığı verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ekim 2019’da kişisel...

Gelir Vergisi Tarifesi Değişmiştir.

7194 SK MADDE -17- (GELİR VERGİSİ TARİFESİ DEĞİŞTİ) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler; -18.000 TL’ye kadar %...

Serbest meslek erbapları kendileri için yapmış oldukları sağlık harcamalarını gider olarak...

Özel Bir hastaneden adıma kesilmiş faturalı sağlık hizmetini meslek faaliyeti gideri ve KDV de indirim konusu yapabilir miyim? Faturayı Serbest meslek kazanç defterine gider...

Tek İşverenden Ücret Alanlara’da Gelir Vergisi Beyanname Verime haddi getirildi.

Tek İşverenden ücret alanlara da Gelir Vergisi Beyanname Verime haddi getirildi 7194 SK MADDE -15- (ÜCRETLİLERİN YILLIK BEYANNAME VERMEME HADDİ DEĞİŞTİ) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin...

OSB’de bulunan binalar kira verildiklerinde emlak vergisinden muaflıkları devam eder mi?

Konu: OSB de bulunan fabrika binasının aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketine kiraya verilmesi halinde emlak vergisi muafiyeti hk. …Şirketiniz mülkiyetinde bulunan organize sanayi bölgesindeki...

5746 sayılı AR-GE kanunun kapsamında destek alan firmaların kanun şartlarına uyumluğunun...

5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. 5746 sayılı...

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teknogirişim sermaye desteği nedir?

Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak...