11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:52
Ana Sayfa Etiketler Ek

Etiket: ek

Limited şirketlerin kiraladığı ek iş yerleri (ofis) ticaret siciline tescil edilir...

0
Limited şirketi, şirket adına ofis olarak kullanmak üzere yer kiralamıştır. Ofis olarak kullanılacak bu ek işyerini şube olarak ticaret siciline tescili zorunlu mudur? Zorunlu ise sermaye tahsis edilmeli midir?

Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilmesi...

0
6102 sayılı Kanunun 589’uncu maddesine göre, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ve bu değişikliğe ilişkin hususların Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince sicil formları doldurularak bilgi girişinin yapılması gerekmekle birlikte 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanunun ticaret şirketlerinin hak ehliyetine ilişkin hükmünün uygulanması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

Deprem Bölgesinden (Uzaktan) Çalışacak Personel İçin Ek SGK Teşvikleri Var Mı?

0
İstanbul'daki yazılım firmamıza afet bölgesinden yazılımcı istihdam etmek istiyoruz. Uzaktan çalışacak. Afet bölgesinden istihdamla ilgili teşvik var mıdır?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 6 Eylül 2023...

0
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 6 Eylül 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

7440 Matrah Artırımından Dolayı Tahakkuk Eden Ek 2022 Kurumlar Vergisi Muhasebe...

0
7440 Sk. Kurumlar vergisi matrah artırımından dolayı kk tahakkuk eden kurumlar vergisinin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Emisyon Primi Kaynaklı Ödenen Ek Verginin Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?

0
Emisyon Primi Kaynaklı Ödenen Ek Verginin Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?

7440 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Ek Vergi Muhasebe Kayıt Örneği

0
2023 Dönemi kurumlar vergisi beyannamesine düzeltme ile ilave etmiş olduğumuz, 7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrahın vergisinin ödemesini hangi hesapta izlememiz uygun olur?

Ticari Araçların Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Gider Yazılabilir Mi?

0
Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, panelvan ve motorlu çekici araçların ek motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilir mi?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergi 2023 Ağustos ve Kasım Aylarında İki Taksitte...

0
Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; bu Kanunun yayımı tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

Ek vergi yevmiye maddesi örneği

0
Danışmanlarımızın Cevapladığı Soru