Ana Sayfa TTK Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekiyor...

  Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekiyor mu?

  6102 sayılı Kanunun 589’uncu maddesine göre, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ve bu değişikliğe ilişkin hususların Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince sicil formları doldurularak bilgi girişinin yapılması gerekmekle birlikte 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanunun ticaret şirketlerinin hak ehliyetine ilişkin hükmünün uygulanması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

  169
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

   

  Sayı : 27575268-105[156-2012-9334]-765 19/07/2013
  Konu : Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilip ettirilmeyeceği hk.

              İlgi özelge talep formunuzda, …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi numaralı mükellefi olarak şirketinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu, ancak şirketiniz faaliyetlerine ek olarak poliüretan ve çelik elek, aşınma nakil elemanları ve makine parçaları faaliyetinde bulunmak istediğiniz belirtilerek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ticaret unvanında değişiklik amaç ve konu maddesinde tadil olmadan ticaret siciline tescil işlemi yapılmaksızın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

              Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159’uncu maddesinde; “Aynı teşebbüs veya işletmeye dâhil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar” hükme yer almakta olup, aynı Kanunun 168’inci maddesinde de, değişiklik bildirimlerinin bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

              Diğer taraftan, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin “Değişiklik Bildiriminde aranılacak Hususlar ve Yapılacak İşlemler” başlıklı 12’inci maddesinde; mükellefe ilişkin bilgilerdeki değişiklikler hiçbir şekilde vergi kimlik numarasını etkilemeyeceği, ancak bu bilgilerde meydana gelen bütün değişikliklerin mutlaka merkez kayıtlarına aktarılması gerektiği,  aynı maddenin “”Diğer Bilgiler” Bölümünde Meydana Gelen Değişiklikler Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 4’üncü bendinde de; mükellefin faaliyet alanlarında (meslek kodu), vergi sorumlusu, hukuki durum gibi bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirimin alınması üzerine ilgili sicil formlarının doldurularak bilgi girişinin yapılacağı belirtilmiştir.

              6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 589’uncu maddesinde; “(1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621 inci madde hükmü saklıdır.

              (2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

               Ayrıca, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanunun 3’üncü bölümünün “Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler”başlıklı 15’inci maddesinde, (1) Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde 6762 sayılı Kanunun 137 nci maddesine uygun olarak, şirketin hak ehliyetinin şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılır.” denilmek suretiyle ticaret şirketlerinin hak ehliyeti tanımlanmıştır.

              Bu itibarla; 6102 sayılı Kanunun 589’uncu maddesine göre, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ve bu değişikliğe ilişkin hususların Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince sicil formları doldurularak bilgi girişinin yapılması gerekmekle birlikte 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanunun ticaret şirketlerinin hak ehliyetine ilişkin hükmünün uygulanması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bilgi alınması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTasfiye Karı Nedir?
  Sonraki İçerikGazetecinin kıdem tazminatı hangi hallerde taksitle ödenebilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz