10 C
İstanbul
Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:32
Ana sayfa Etiketler Ticaret

Etiket: ticaret

Transit ticaretin tanımı nedir?

0
Yurtiçi bir firmanın, yurtdışından mal alıp yine yurtiçi firma adına yurtdışına satması işlemi transit ticaret kapsamına girer mi? Girerse bu kapsamda yurtiçi firma, yurtdışına...

Resen kapatılan bir şirketin ticaret odası kaydı nasıl kapatılır?

0
Vergi dairesi tarafından re'sen terk işlemi yapılan limited şirketini kapanışını yapmak istiyoruz. Ticaret sicilinden silinmesi için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? Re'sen kapama geçicidir. Şirketin...

İhracata aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi adına düzenlenecek vade farkı...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130-30954 23.12.2019 Konu : İhracata aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi adına düzenlenecek vade farkı faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı...

İhya olan bir şirket ticari defterlerini ne zamana kadar tasdik ettirmelidir?

0
Bir Anonim şirketin ihyası gerçekleşmiş. Ticaret odası mahkeme kararı ve dilekçe ile canlandırmayı gerçekleştiriyor. Peki bu firma ile ilgili defter tasdikleri yapılacak mı? Ne...

Huzur hakkı ödemelerinde bir maaş sınırı var mıdır?

0
Şirket müdürüne verilen huzur hakkında bir üst limit var mıdır? İTO tescili gerekli mi? Huzur hakkı ödemesi için Şirketin genel kurulunda karar alınır. Genel Kurul toplantı...

Şube açılışlarında SGK tescili yapılmalı mıdır?

0
SGK dosyası bulunan ve merkezle aynı ilçe sınırları içinde şube açan bir firmanın şube açılışını SGK’ya bildirme süresi nedir? 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin...

İşletme defteri nevi değişikliği ile limited şirket olabilir mi?

0
İşletme defterine tabi mükellefimizi tür değişikliği yaparak limitet şirketine çevireceğiz.  İşletme defteri olduğu için öz varlık ve sermaye tespiti istemektedir. Ticaret odası tespiti neye göre...

Transit ticaret kapsamında düzenlenen faturalar KDV beyannamesinde yer alır mı?

0
E-fatura mükellefi bir anonim şirket transit ticaret yapıyor. Ürünler ülkeye hiç girmiyor. Antrepoya da girmiyor. A ülkesinden b ülkesine gidiyor. Biz bunun faturasını keserken...

Türkiye’ye gelmeden yurt dışından yurt dışına yapılan satışlar KDV kapsamında mıdır?

0
İnternet üzerinden yurtdışından satış yapan bir firmadan aldığı ürünleri yine yurt dışındaki müşterilerine belirli bir kar koyarak satmaktadır. Yurt dışında üç ülkede sistem üzerinden...

Transit ticaret kapsamında yapılan satışların KDV, Ba-Bs ve Kurumlar Vergisi açısından...

0
T.C. SİVAS VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 67630374-130-15415 12.08.2020 Konu : Yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye ithal edilmeden, Yurtdışındaki Firmaya satılması işleminin KDV''ye tabi olup olmadığı İlgi : 17.07.2017 tarih ve … sayılı özelge...