9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 19 Nisan 2021 5:12
Ana sayfa Etiketler Yapılacak

Etiket: yapılacak

375 KHK Geçici 23 ve 24. mad. sürekli işçi kadrosuna geçişler...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlügü Sayı : 19341373-120-24093 25.02.2021 Konu : Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ye Tabi Olup Olmadığı   İlgide kayıtlı özelge talep formunda,...

İcranın geri bırakılması kararının kesinleştiği durumlarda yapılacak olan vekalet ücreti ödemeleri...

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-120-4566 12.03.2021 Konu : Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, bankanız...

Borçlu (davayı kaybeden) tarafından icra dairesine yatırılan avukatlık ücretinden (karşı taraf)...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120-101240 19.03.2021 Konu : Vekalet ücreti ödemelerinin icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda işverenin yapacağı gelir vergisi tevkifatı...

Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden stopaj...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-996248 19.11.2019 Konu : Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı   İlgide...

Milli müsabakalara iştirak eden personelin elde etmiş olduğu ücrette gelir vergisi...

0
Milli müsabakalara katılan hizmet erbabının ücret istisnası ile engelli vergi indirimi   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-120.03.05.06-E.141873 19.04.2019 Konu : Milli müsabakalara katılan hizmet...

Çalışanlara verilen yemek bedellerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?

0
Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.843261 13.11.2020 Konu : Personele verilen yemek bedelinin indirim...

Serbest bölgede faaliyet gösteren kollektif şirket ortağının aldığı kar payından stopaj...

0
Serbest Bölgede faaliyet gösteren kollektif şirket ortakları tarafından beyan edilen ticari kazançtan ortaklık payı nispetinde çekilmesi halinde söz konusu tutarın nasıl vergilendirileceği. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL...

Sürekli İş Göremezlik Derecesi İtirazlarıyla İlgili Mahkeme Kararları Hakkında Yapılacak İşlemler

0
Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından itiraz amaçlı davalar açılmakta, dava sonucu verilen kararlara istinaden sigortalıların...

Devlet kurumlarına yapılacak bağışlar için malzeme satın alımlarda KDV istisnası

0
Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü...

Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl...

0
Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl yapılacak? İptal işleminden sonra SGK çıkışı yapılacak mı? Çıkış yapılmadan kuruma dilekçe ile...