9.7 C
İstanbul
Perşembe, 30 Kasım 2023 4:16
Ana Sayfa Etiketler Tescil

Etiket: tescil

Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilmesi...

0
6102 sayılı Kanunun 589’uncu maddesine göre, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ve bu değişikliğe ilişkin hususların Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince sicil formları doldurularak bilgi girişinin yapılması gerekmekle birlikte 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanunun ticaret şirketlerinin hak ehliyetine ilişkin hükmünün uygulanması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergi 2023 Ağustos ve Kasım Aylarında İki Taksitte...

0
Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; bu Kanunun yayımı tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

İşyeri tescil bildirgesinde bildirilen sigortalı sayısından fazla kişinin işe girişini yapabilir...

0
İşyeri tescil bildirgesinde bildirilen sigortalı sayısından fazla kişinin işe girişini yapabilir miyiz?

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı...

0
29 Aralık 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32058 YÖNETMELİK İçişleri ve Adalet Bakanlığından: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1- 31/1/2018 tarihli ve 30318...

Anonim Şirket Hisse Devri İçin Alınan Kararın Notere Tasdik Edilmesine Gerek...

0
Anonim Şirket Hisse Devri İçin Alınan Kararın Notere Tasdik Edilmesine Gerek Var Mı?

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun...

0
12.09.2022 Tarihinde tasfiyeye giriş kararı aldığımız firmamızın tasfiyesi 26.09.2022 Tarihinde tescil olmuştur. Aylık beyannameleri ne şekilde vereceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Şirket kuruluşunda bildirilen çalışan sayısından fazla işe giriş yapabilir miyim?

0
2 Ağustos 2022 tarihinde yeni şirket kurdum ve aynı güne SGK işyeri tescili de yaptım. İşyeri tescil evrakında 1 sgk'lı işçi çalıştıracağımı kuruma bildirdim. 2 ağustos tarihine birden fazla işçi girişi yapabilir miyim?

Aynı adreste aynı iş yerine ait birden fazla SGK dosyası açabilir...

0
Yatak perakende ticareti işi yapmaktayız. Bu faaliyet konumuz az tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu şekilde de SGK’dan işyeri numarası temin ettik. Ancak bu faaliyet adı...

Kolay işveren dosyası başvurusu nasıl yapılır?

0
Evde bakılacak yaşlı bir kadın için kolay işverenlikten dosya açtım. E-devletten (10 günden fazla) şifreler ekrana düştü çalışacak olan işçinin işe giriş bildirgesini vermek...

Huzur hakkı ödemelerinde bir maaş sınırı var mıdır?

0
Şirket müdürüne verilen huzur hakkında bir üst limit var mıdır? İTO tescili gerekli mi? Huzur hakkı ödemesi için Şirketin genel kurulunda karar alınır. Genel Kurul toplantı...