11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 7:58
Ana Sayfa Etiketler Tescil

Etiket: tescil

İki ayrı şirket adına tescil edilen aracın giderleri şirketlere nasıl dağıtılacak?

0
Bir araca 2 şirket malik olursa, bu aracın her iki şirkette demirbaş olarak kaydı için oransal olarak alış faturası iki adet mi kesilmeli bakım onarım yakıt giderleri içinde mi iki ayrı oransal fatura mı alınmalı, mtv vergisi iki malik içinde ayrı ayrı mı hesaplanır?

SMMM Büro tescil belgesinin vize ettirilmesine gerek yoktur

0
01.08.2022 tarihinde işyerimi açtı. Büro tescil belgesini vize ettirmek için gerekli süre nedir?

Şahıs bilanço firmasının sermaye artışı tescile tabi midir?

0
İstanbul ticaret odasına kayıtlı şahıs bilanço firmasının sermaye artışı tescile tabi midir?

Ticaret Odası Kaydı Olan Şahıs Firmaları Sermaye Artırımı İçin Tescil İşlemi...

0
Şahıs firması oda kaydı bulunmamakta olup ticaret odası kaydı açmadan sermaye artırımı muhasebesel olarak yapılabiliyor mu?

Depo açılışları tescile tabi midir?

0
Şirket aynı il sınırları içinde depo kiralaması veya şube açması durumunda mutlaka karar aldırıp vergi dairesine bildirmeli mi hangi durumlarda tescil zorunlu hangi durumda vergi daire bildirim zorunluğu vardır?

Limited şirketlerin kiraladığı ek iş yerleri (ofis) ticaret siciline tescil edilir...

0
Limited şirketi, şirket adına ofis olarak kullanmak üzere yer kiralamıştır. Ofis olarak kullanılacak bu ek işyerini şube olarak ticaret siciline tescili zorunlu mudur? Zorunlu ise sermaye tahsis edilmeli midir?

Şirket faaliyetine ek olarak yapılacak faaliyet konularının ticaret siciline tescil ettirilmesi...

0
6102 sayılı Kanunun 589’uncu maddesine göre, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ve bu değişikliğe ilişkin hususların Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince sicil formları doldurularak bilgi girişinin yapılması gerekmekle birlikte 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanunun ticaret şirketlerinin hak ehliyetine ilişkin hükmünün uygulanması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergi 2023 Ağustos ve Kasım Aylarında İki Taksitte...

0
Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; bu Kanunun yayımı tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

İşyeri tescil bildirgesinde bildirilen sigortalı sayısından fazla kişinin işe girişini yapabilir...

0
İşyeri tescil bildirgesinde bildirilen sigortalı sayısından fazla kişinin işe girişini yapabilir miyiz?

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı...

0
29 Aralık 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32058 YÖNETMELİK İçişleri ve Adalet Bakanlığından: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1- 31/1/2018 tarihli ve 30318...