21.9 C
İstanbul
Perşembe, 11 Ağustos 2022 7:59
Ana sayfa Etiketler Mal

Etiket: mal

KDV Tevkifatlı olarak düzenlenen faturalarda mal iadeleri nasıl yapılır?

0
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin ilgili bölümü ... 2.1.4. Düzeltme İşlemleri Tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması...

İnternet üzerinden yapılan satışların Maliye’ye bildirme zorunluluğu getirildi

0
Ali KARAKUŞ SMMM, Bağımsız Denetçi 31 Mayıs 2022 Yasal Dayanak 31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile...

Mal müdürlüklerine ödenen idari para cezaları Ba formuna dahil edilecek midir?

0
Mal müdürlüklerine ödenen idari para cezaları ba formuna dahil edilecek midir?

İthal yolu ile gelen mal ve hizmetlerden bir kısmı KDV’den istisna...

0
İTHALAT'TA KDV İSTİSNASI 3065 sayılı Kanunun (1/2)nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’nin konusuna girdiği, ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek...

Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin...

0
11. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar 11.1. Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi 3065...

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması...

0
22 Ocak 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31727 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE...

Banka havalesi ile yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlemeli miyiz?

0
01.01.2022 tarihi itibariyle gider pusulasında değişiklik oldu mu? VUK’un 234’üncü maddesinde Yapılan yeni düzenleme ile, gider pusulasının düzenlenme süresinin de 7 gün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, maddede...

Devlet üniversitesine düzenlenen e-arşiv faturası nasıl iptal edilir?

0
Mükellefim İnteraktif vergi dairesi E-Arşiv modülünden Devlet üniversitesine E-Arşiv faturası düzenlemiştir. Faturanın muhteviyatına itiraz edilmiş, iptal süresi olan 8 günlük süre geçmiş olup iade...

Döviz cinsinden mal alım işlemlerinde kullanılacak kur

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 02/01/2012 Konu : Dövizli mal alımlarının değerlemesi   İlgide kayıtlı dilekçelerinizde; 1- Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövizli mal alımlarında taraflarca düzenlenmiş alım ...

Transit ticarette gümrük beyannamesi düzenlenir mi?

0
Transit ticarette belge düzeni ne şekildedir. Örneğin gümrük çıkış beyannamesi var mı? Transit ticaret, ihracat ve ithalat rejimlerine tabi değildir. Bu yüzden herhangi bir şekilde...