21.2 C
Istanbul
Cuma, 20 Eylül 2019 2:29
Ana sayfa Etiketler Mal

Etiket: mal

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir?

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir?  Ön görüşme: Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön görüşme yapılması mümkün bulunmaktadır. Ön...

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir?

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir? Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede; ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmaları mümkün...

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir?

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir? Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef ile İdare...

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde mükellef tarafından belirlenen...

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde mükellef tarafından belirlenen bir yöntem de kullanılabilir mi? Emsallere uygun fiyat veya bedeller, geleneksel işlem yöntemleri olarak...

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde hangi yöntemler kullanılabilir?

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde hangi yöntemler kullanılabilir? Mükelleflerin emsallere uygun fiyatı, aşağıda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak belirlemesi gerekmektedir. Yukarıda...

Transfer fiyatlandırmasında karşılaştırılabilirlik analizi nedir?

Transfer fiyatlandırmasında karşılaştırılabilirlik analizi nedir? Karşılaştırılabilirlik analizi, kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade etmekte olup işlemler arasında maddi bir farklılık yoksa...

Transfer fiyatlandırmasında İç ve dış emsal nedir?

Transfer fiyatlandırmasında İç ve dış emsal nedir? İç emsal, mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder. Dış emsal ise ilişkisiz kişilerin kendi...

Transfer fiyatlandırmasında kontrol altındaki işlem ve kontrol dışı işlem nedir?

Transfer fiyatlandırmasında kontrol altındaki işlem ve kontrol dışı işlem nedir?  Kontrol altındaki işlem, birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri ifade ederken kontrol dışı işlem, birbirleriyle...

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemenin kapsamına giren mükellefler...

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemenin kapsamına giren mükellefler kimlerdir? Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, transfer fiyatlandırması uygulamasının...

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk ilkesi nedir?

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk ilkesi nedir? İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması...