11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 0:45
Ana Sayfa Etiketler Kurumlar

Etiket: kurumlar

İhracat yapanlar için kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanacak

0
2023/3. Geçici vergi döneminden itibaren ve takip eden yıllarda da İhracatçılar için kurumlar vergisi oranı %25 yerine % 20 olarak uygulanacak.

Üreticiler İndirimli kurumlar vergisinden yaralanabilir mi?

0
Üreticiyim (ihracatçı değilim) KVK32/8 Maddesinden yaralanabiliyor muyum?

Üretici firma ihraç kayıtlı satışları için kurumlar vergisi indiriminden yararlanabilir mi

0
Üretici firma ihraç kayıtlı satışları için kurumlar vergisi indiriminden yararlanabilir mi

İmalatçılar ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranları % kaçtır?

0
Geçici vergi de 32/7,32/8 ihracatçı, imalatçı kazançlarında %20 değil %19 vergi hesaplanıyordu. Bu uygulamada bir değişiklik oldu mu ? İhracat kazançlarında %24, aynı zamanda imalat kazancı da varsa o da %24 ,diğerleri %25 şeklinde olarak devam ediyor mu?

Teknoparklardaki KURUMLAR VERGİSİ istisnası

0
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

TUGS’a kayıtlı gemilerden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

0
4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır." hükmü yer almaktadır.

Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin...

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası, tam mükellef olmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt dışı iştirak kazançları belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda kurumlar...

0
İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Türkiye’de Kurumlar Vergisinden Mahsubu

0
Yurt dışında elde edilip de Türkiye’de vergilendirilecek kazançlar için daha önce mahallinde ödenen vergiler, Türkiye’de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.