28.7 C
İstanbul
Perşembe, 30 Haziran 2022 16:44
Ana sayfa Etiketler Kurumlar

Etiket: kurumlar

Tasfiye halinde kurumlar vergisi beyannamesi verilme dönemleri

0
24.12.2021 tasfiye giriş karar tarihimiz.04.01.2022 tescil tarihimiz. Nisan ayında 2021 yılı normal kurumlar vergisi beyannamesini verdik vergi dairesine ayrıca tasfiyeye giriş beyannamesi vermemiz gerekir mi?

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı Genişletildi

0
TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ VERGİ -31.05.2022/90-1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin mevcut halinde kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında mevcut olan yabancı paralarını maddede belirtilen sürelerde Türk lirasına...

Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde...

0
Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, kooperatif tüzel kişiliğine bağlı...

Dar Mükelleflerde Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi

0
DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ Safi Kurum Kazancı Kurumlar Vergisi Kanununun 22'nci maddesinde dar mükellef kurumların vergilendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir. 1. Kurum...

Kurumlar Vergisinde Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler

0
Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler Dar mükellef kurumların, vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri...

İlgili dönemde kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararları izleyen dönemlerde...

0
"Önceki yılda doğan istisnadan kaynaklanan Zararlar" ; Bir sonraki yılın beyanında, "İstisna dışı Faaliyetlerden" elde edilen Beyan Matrahından, düşülebilir mi?

Yetkili döviz müesseseleri, sigorta ve reasürans şirketleri için kurumlar vergisi oranı...

0
Sigorta ve reasürans şirketleri kurumlar vergisi oranı 01/07/2022 tarihi itibari ile kaç olacaktır?

Yurt dışındaki inşaat işlerinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

0
Yurt dışındaki inşaat işlerinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Teknoparklardaki Ar-Ge faaliyetinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisi ve gelir vergisinden...

0
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre bu bölgelerde Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kazançlarla...

Okul atölyelerindeki faaliyetler Kurumlar Vergisiden Muaftır

0
Okul atölyelerindeki faaliyetler Kurumlar Vergisiden Muaftır