9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:27
Ana Sayfa Etiketler özel

Etiket: özel

Engellilere ait özel tertibatlı araçlar için uygulanan ÖTV ve MTV istisnasının...

0
Engellilere ait özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası var mıdır? Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları...

2024 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

0
2024 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Mali Müşavirin çocuğu için özel okul tarafından çocuk adına düzenlenen fatura...

0
Meslek Mensubunun çocuğu için özel okul tarafından düzenlenen fatura (fatura çocuk adına düzenlenmiş) gider yazılabilir mi? KDV' si indirim söz konusu olabilir mi?

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üreticilerinin özel...

0
Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde düzenlenen usul ve esaslara göre Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek neticelendirilmektedir.

2024 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

0
2024 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel güvenlik firmasına işle ilgili alınan malzemeler direkt gider yazılabilir mi?

0
Özel güvenlik işi yapan firmamızda kurşun geçirmez yelek alınmış olup tutarı demirbaş sınırının üzerinde kayıt olarak hangi hesabı kullanmalıyız?

2024 Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

0
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, diğer yerlerde 34.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Özel Hesap Dönemine Tabi Olan Mükellefler Enflasyon Düzeltmesini Hangi Tarihte Yapacak?

0
özel hesap dönemine tabi mükellefler, 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemlerine ilişkin bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmayacaklar, 2024 yılında biten hesap dönemine ilişkin bilançolarını ise geçici 33 üncü madde kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

2024 Ocak Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 TL’ye yükseltildi.

0
1 Ocak 2024 Tarihinden itibaren özel sektör çalışanlarına ödenecek Aylık Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 TL'ye yükseltildi.

İşveren tarafından ödenen sağlık sigortası primleri SGK prim matrahından düşülebilir

0
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.