26.3 C
İstanbul
Pazar, 27 Eylül 2020 16:44
Ana sayfa Etiketler örtülü

Etiket: örtülü

İlişkili kişilerden alınan avanslara istinaden oluşan kur farkı zararları kurum kazancı...

0
Konu: İlişkili kişiden alınan yabancı para cinsi avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı. …Sermayenizin tamamının yabancı bir şirkete ait...

Şirketin ortağı olduğu A.Ş.’den aldığı paralar örtülü sermaye olarak değerlendirilmeli midir?

0
Konu: Örtülü Sermaye hk.  …şirketinizin …'lik payının .. A.Ş.'ye ait olduğu, öz sermayenizin ekside olduğunu ve adı geçen şirketten farklı tarihlerde nakden borç alındığı,...

Gayri maddi haklarda emsallere uygunluk ilkesi nasıl uygulanır?

0
Gayri maddi haklarda emsallere uygunluk ilkesi nasıl uygulanır? Gayri maddi haklara ilişkin emsallere uygun fiyat ya da bedelin belirlenmesinde gayri maddi hakkı devreden ile devralan...

Gayri maddi haklar nelerdir?

0
Gayri maddi haklar nelerdir? Gayri maddi haklar genel olarak; ticari gayri maddi haklar ve pazarlama amaçlı gayri maddi haklar olmak üzere iki grup altında değerlendirilmektedir. Ticari...

Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç dağıtımında düzeltme işlemleri nasıl yapılır?

0
Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç dağıtımında düzeltme işlemleri nasıl yapılır?  Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi...

Transfer fiyatlandırmasın da İlişkili kişiler ile yapılan işlemler ile ilgili olarak...

0
Transfer fiyatlandırmasın da İlişkili kişiler ile yapılan işlemler ile ilgili olarak düzenlenmesi/hazırlanması gereken belgeler nelerdir? Mükelleflerin ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım ya...

Transfer fiyatlandırmasında Peşin fiyatlandırma anlaşması hükümleri geçmişe uygulanır mı?

0
Transfer fiyatlandırmasında Peşin fiyatlandırma anlaşması hükümleri geçmişe uygulanır mı?  6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasına eklenen hükümle, mükellef ve...

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir?

0
Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir?  Ön görüşme: Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön görüşme yapılması mümkün bulunmaktadır. Ön...

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir?

0
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir? Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede; ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmaları mümkün...

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir?

0
Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir? Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef ile İdare...