7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:40
Etiketler Sermaye

Etiket: sermaye

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?   Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.           Kaynak: gib.gov.tr Yasal...

Gerçek gider olarak indirilebilecek harcamalar nasıl hesaplanır?

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?   Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider...

Menkul sermaye iradı özet bilgi

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşan, kesintiye tabi olan menkul...

Diğer Kazanç ve İratlar Beyanı Özet Bilgi

  Değer Artış Kazancı Geliriniz Var ise;   2018 yılı içerisinde GVK Mükerrer Madde 80’de yer alan mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 12.000...

Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı?

Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı?   Bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlardan (1), (2), (3) ve (4) numaraları bentlerde...

Arızi kazanç nedir?

  Arızi kazanç nedir?   193 Sayılı GVK 82.maddede yazılı olan kazanç türleri arızi kazançları oluşturmaktadır.               Kaynak: gib.gov.tr Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum,...

Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır?

Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve...

Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır?

Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır?   İstisna ilk madde(İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan...

2018 yılı gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır?

  2018 yılı gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır?   2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12.000 TL’dir.         Kaynak: gib.gov.tr Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan...

Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir?

  Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir?   Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.   İvazsız olarak iktisap edilenler...