17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:27
Etiketler Sermaye

Etiket: sermaye

Sermaye artış SMMM rapor bedeline ait serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenecektir?

Sermaye artışına istinaden hazırladığım rapor için düzenleyeceğim serbest meslek makbuzunda stopaj uygulayacak mıyım? (aylık mali müşavirlik için kestiğim s.m.makbuzu şeklinde mi düzenleyeceğim?) Vermiş olduğunuz hizmet...

Ticaret sicil işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

Ticaret sicil işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar 15.4.2019 1- Tescil için Başvurular öncelikle MERSİS üzerinde yapılmalı ve başvuru talep numarasının alınması zorunludur. 2- Mersis'ten başvuru yapabilmek için...

Eş zamanlı sermaye azaltıp ve artırabilir miyiz?

Danışmanlığını yaptığım bir firmada sermaye 2800 TL, 500 TL geçmiş yıl zararı var. 150 TL geçmiş yıl karları mevcut. Eş zamanlı sermaye azaltımı ve...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? 400.000 TL sermayeli bir anonim şirketin ortağı nominal değeri 2.000 TL değerindeki...

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?   Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.           Kaynak: gib.gov.tr Yasal...

Yedek akçe şirket sermayesinin %20’lik kısmından fazla ayrılabilir mi?

Yedek akçe şirket sermayesinin %20’lik kısmından fazla ayrılabilir mi?   Şirket sermayemizin %20’lik kısmı 20.000 TL’dir. Şirketimizin net karı 441.208 TL’dir. Yedek akçe ayırmak istediğimizde %...

Özel fonlar hesabından yapacağımız sermaye artışına istinaden düzenleyeceğimiz tespit raporunun başlığı...

Özel fonlar hesabından yapacağımız sermaye artışına istinaden düzenleyeceğimiz tespit raporunun başlığı ne olmalıdır? Şirketimizin yapacağı sermaye artışı, 549 hesaplarda takip ettiğimiz sermaye artışı avansları hesabından...

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubu çalıştığı kurumun sermaye artış raporu düzenleyebilir...

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubu çalıştığı kurumun sermaye artış raporu düzenleyebilir mi?   Özel bir kuruluşta bağlı meslek mensubu olarak çalışmaktayım (SMMM). Çalıştığım kurumun yapacağı sermaye...

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu?

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu? Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi...

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir?

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir? Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar...