7.7 C
İstanbul
Salı, 27 Şubat 2024 2:33
Ana Sayfa Etiketler Sermaye

Etiket: sermaye

Mali müşavirliğini yapmadığım bir firmanın sermaye ödendiği tespit raporunu yazabilir miyim?

0
Sermaye ödendiği tespit raporu yazmak için firmanın mali müşaviri olma zorunluluğu yoktur. SMMM'ler her mükellefin raporunu düzenleyebilir.

Asgari sermaye tutarları artırılıyor! Yeni tutarlar; Ltd. Şti. için 50 Bin...

0
Asgari sermaye tutarları artırılıyor. Yeni tutarlar; Ltd. Şti. için 50 Bin TL, A.Ş. için 250 Bin TL

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kar/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.

Nakit artırılan sermaye tutarı beş vergilendirme dönemi boyunca kurumlar vergisi matrahından...

0
Sermaye artışı yapan bir ltd şirketimiz var. Bu şirket artırılan sermaye tutarını beş vergilendirme dönemi boyunca kurumlar vergisi matrahından indirim yapabilir mi?

Nakit sermaye artışı indiriminden kaç yıl boyunca yararlanabiliriz?

0
İndirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Nakit Sermaye Artırımı Yapanlar Daha Az Kurumlar Vergisi Ödeyecek

0
Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.

Hangi Varlıklar İçin Yeniden Değerleme Yapılabilir?

0
1/1/2022 tarihinden itibaren, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönem sonları itibarıyla aktife kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler bakımından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında yazılı istisnalar hariç, söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir.

A.Ş. Olağan genel kurul toplantısında sermaye artırım kararı alınabilir mi?

0
Anonim şirketimizde 2022 genel kurulunu henüz görüşmedik. Aynı zamanda sermaye artışı yapmak istiyoruz. 2022 genel kurulunu yaparken aynı kararla sermaye artışını yapabilir miyiz?

Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabındaki Tutar Sermaye Artırımında Kullanılabilir Mi?

0
ltd.şti.nde 525-Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık” hesabında duran meblağ Şirketin Sermaye Artırımında Kullanılabilir mi?

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Geçici Vergi Dönemlerinde Yararlanılması Mümkün Müdür?

0
Nakit sermaye artışı faiz indirimi geçici vergi dönemlerinde yararlanılması mümkün müdür?