8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:19
Etiketler İlişkin

Etiket: İlişkin

Poşet üreticileri de poşet beyannamesi verecek mi?

Plastik poşet üretimi yapan bir mükellefim ile ilgili; üretici olarak bizde poşet beyannamesi verecek miyiz?   Poşet üreticisi beyanname vermez. Nihai tüketiciden poşet bedeli alan...

SMMM unvanı ile bordrolu çalıştığım şirketin döviz gelirlerinin tespiti raporunu yazabilir...

10 yıldır özel bir şirkette (bağımlı smmm) finans yöneticisi olarak çalışıyorum. Bağımlı smmm olarak çalıştığım firmanın "döviz gelirlerinin tespitine ilişkin smmm raporunu" yazabilir miyim?...

İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV Ba-Bs formuna dâhil edilecek midir?

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105-71915 23.01.2019 Konu : İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV'nin Ba-Bs formuna dâhil edilip edilmeyeceği   İlgi : … tarih ve …...

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi...

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)...

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin mevzuata nereden ulaşabilirim?

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile...

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin...

7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu madde ile işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir...

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri ve Bu Standardın Diğer Standartlarda Yaptığı Değişikliklere...

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), sigorta sözleşmelerine ilişkin bir finansal raporlama standardı oluşturulmasına yönelik projeye 1997 yılında başlamış olup, söz konusu proje iki fazdan...

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin...

Bilindiği üzere, 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar) 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Kararla...

Konkordato Talebine Eklenecek “Makul Güvence Veren Rapor” Örneğine İlişkin Kurul Kararı...

Bilindiği üzere, 19/12/2018 tarihinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (Kanun) konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286’ncı maddesinde yapılan değişiklikle birlikte borçlular tarafından mahkemelere...

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

  19 Şubat 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30691 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı...