Ana sayfa Vergi Gelir Vergisi Kanununa Göre Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardımlar...

  Gelir Vergisi Kanununa Göre Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardımlar Nelerdir?

  1662
  0

  Yıllık beyannameden indirim  konusu yapılacak bağış ve yardımlar;

  1- Yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini aşmamak üzere (kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu) makbuz karşılığında aşağıdaki kurumlara yapılan bağış ve yardımlar,
  1.1- Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri,
  1.2- İl özel idareleri,
  1.3- Belediyeler,
  1.4- Köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler,
  1.5- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar,

  2- Aşağıdaki kuruluşlara yapılan her  türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam  ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı;
  2.1- Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine,
  2.2- İl özel idarelerine,

  2.3-
  Belediyelere ve köylere bağışlanan,
  2.3.1- Okul,
  2.3.2- Sağlık tesisi,
  2.3.3- Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)  kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu,
  2.3.4- Çocuk yuvası,
  2.3.5- Yetiştirme  yurdu,
  2.3.6- Huzurevi,
  2.3.7- Bakım ve rehabilitasyon merkezi,

  2.4- Mülki idare amirlerinin  izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak,
  2.4.1- İbadethaneler,
  2.4.2- Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri,
  2.4.3- Gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla  yapılan harcamalar veya bu tesis inşası için yapılan bağış ve yardımlar,

  3- Fakirlere yardım amacıyla gıda  bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan,
  3.1- Gıda,
  3.2- Temizlik,
  3.3- Giyecek,
  3.4- Yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

  4- Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel  araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü, 

  5- Başbakanlıkça veya Bakanlar kurulunca başlatılan yardım  kampanyalarına makbuz  karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

  6- İktisadi işletmeleri hariç,  Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz mukabili yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

  7- EXPO 2016 Antalya  Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk  harcamalarının tamamı.

  8- 3289 sayılı Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.06.1992  tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında  Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için  tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu – Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here