Ana sayfa Vergi Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

  Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

  5821
  0

  1- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN A.Ş. HİSSE SENETLERİ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR?
  İstanbul Borsasında işlem gören Anonim Şirket hisse senetlerinin alım satımını yapan ve kazanç elde eden gerçek kişilerin bu kazançları Gelir vergisinden muaftır.

  2- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN A.Ş. HİSSE SENETLERİ STOPAJA TABİ MİDİR?
  Hayır. Hisse senetlerinden elde edilen kazançlardan Gelir vergisi stopajına tabi değildir.

  3- TEVKİFAT (STOPAJ) VAR AMA ORAN SIFIR OLDUĞU İÇİN FİİLEN YOKTUR.
  Hisse senetleri alım-satım kazançları geçici Gelir Vergisi Kanunu geçici 67’nci madde kapsamında tevkifata tabi olup, 27/4/2012 tarihli ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından geçici 67 nci madde kapsamında hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak tespit edilmiştir.
  Sonuç olarak tevfikat oranı “0” olarak belirlendiği için fiiliyatta stopaj yapılmamaktadır.

  4- DEĞER ARTIŞ KAZANCI GELİR VERGİSİNE TABİ DEĞİLDİR.
  Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacağı gibi bu gelirler için Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi de uygulanmayacağından değer artış kazancı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi de söz konusu değildir.

  Özetle, Gerçek kişilerce, İstanbul Borsasında işlem gören hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar için kaynağında veya sonradan hiçbir vergi ödenmeyecektir.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67’nci madde

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here