14.2 C
İstanbul
Pazar, 25 Şubat 2024 12:34
Ana Sayfa Etiketler Kar

Etiket: kar

2024 Basit Usule Tabi Olanlar Kar-Zararını Nasıl Hesaplayacak

0
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve

İrtibat Büroları Kurumlar Vergisine Tabi Midir?

0
İrtibat bürolarının vergilendirilmesi

Kâr payı dağıtımında yapılacak stopaj (kesinti) oranı kaçtır?

0
Kâr payı dağıtımında yapılacak stopaj kesinti oranı kaçtır?

Kar payı dağıtım avansı için uygulanacak stopaj oranı nedir?

0
Borsada İşlem Görmeyen A.Ş. ve Limited Şirketlerin kar dağıtımın da uygulanacak stopaj oranı % 10 dur.

2023 Sonu Kar-Zarar Hesabında Enflasyon Düzeltmesinden Önceki Durum Dikkate Alınacaktır

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Servis ve taksi plaka satışından elde edilen kazanç gelir vergsiniden istisna...

0
L plakalı Servis minibüsümüzü satacağız plakaya da fatura kesecek miyiz?

2022 Yılı Kar Dağıtımı Oranı Nedir?

0
2022 Yılı kar dağıtımında uygulanacak stopaj oranı % 10'dur.

Şirketler enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karının sermayeye ilave edebilir....

0
Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları; düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

2023 Yılı kar-zararı enflasyon düzeltmesi yapılmadan önceki haliyle tespit edilecektir

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Limited şirketlerde kar dağıtımı stopaj oranı nedir?

0
Limited şirketlerde kar dağıtımı stopaj oranı nedir?