13.3 C
İstanbul
Cumartesi, 06 Mart 2021 14:02
Ana sayfa Etiketler Kar

Etiket: kar

Beyana tabi kurum kazancı olmadan bağış ve yardımlar gelir veya kurum...

0
2016 yılı zararını 2020 yılının ilk üç dönem geçici beyannamesinde göstermedim. Son dönem geçici ya da yıllık gelir vergisinde gösterebilir miyim? Geçmiş yıl zararları Tüm...

Servis taşımacılığı şirketindeki her bir ortak bir servis aracını kullanıyor. Bunlar...

0
Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi   durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 31435689-120-89858 29/11/2016 Konu : Fiilen...

Geçmiş yıl karlarının dağıtımı ile ilgili yasak kalktı mı?

0
2019 yılı kar dağıtım- 31/12/2020 tarihine kadar % 25 ile sınırlandırılmıştı. Şu anda yasak kalktı mı? Yasaklama süresi uzatılmamıştır. Geçmiş yıl Karlarının tamamı dağıtılabilir. Kar dağıtım...

2020 Yılında şirketlerden elde edilen Kar Paylarının beyan sınırı nedir?

0
Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? - Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan ...

Serbest bölgede faaliyet gösteren kollektif şirket ortağının aldığı kar payından stopaj...

0
Serbest Bölgede faaliyet gösteren kollektif şirket ortakları tarafından beyan edilen ticari kazançtan ortaklık payı nispetinde çekilmesi halinde söz konusu tutarın nasıl vergilendirileceği. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL...

Ortakların şirketten alacakları sermaye arttırımında kullanılabilinir mi?

0
Geçmiş yıllarda stok affı ile kayda alınan emtia hesabına alınan tutarlar sermayeye ilave edilebilir mi?  Af nedeni ile kayıtlardaki emtianın sermayeye eklenmesine müsaade edilmişti.  Süre belirtilmediği...

Kar dağıtım yasağı kalktı mı?

0
Bağlı çalıştığım şirketin 2020 yılı hariç tüm karlarını dağıtacağım dikkat etmem gerekenler nelerdir? Geçmiş yıl karlarını; Genel kurulda karar alarak dağıtabilirsiniz. Dağıtılacak kardan % 15...

Amortismana tabi sabit kıymet satışları KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilmelidir?

0
Firmamız ocak ayında aktifine kayıtlı ticari aracını sattı ve ilgili araca ait giriş değeri amortisman ile tükendiğinden aracın satışının tamamı kardır. Satıştan doğan karımızı...

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

0
- Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan  ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup,...

Hurda teslimlerinde fatura düzenlenmeli midir?

0
Bilgisayar parça satışı yapan şirket bünyesindeki zayi görmüş kullanılamayacak olan bilgisayar parçalarının hurdacıya teslimi için irsaliye ile bedelsiz miktar baz alınarak teslim edilmiştir.  E-fatura mükellefi...