9.4 C
İstanbul
Pazar, 26 Ocak 2020 11:25
Ana sayfa Etiketler Kar

Etiket: kar

Geçmiş yıl karları sermayeye eklenebilir mi? Şirket ortaklarının şirkete borcu varken...

0
Limited Şirket müşterim 2017-2018 yılları karlarını sermayeye ilave etmek istiyor. Şirket ortağının 195 iş avansı hesabında 19.000 TL kadar şirkete borcu gözükmektedir. Yine şirket...

Kur farkı faturaları hangi hesapta takip edilir?

0
Kur farkı faturasını 602 mi 646, 656 hesapta mı takip etmeliyiz? Kur farkı karı 646 hesapta, kur farkı zararı 656 hesap da takip edilir. 602...

Yurtdışındaki şirketlerimizden elde ettiğimiz gelirleri Türkiye’ye getirdiğimizde şirket ortağı veya şirket...

0
Yurt dışında İngiltere de bulunan firmamızdan kazanç elde edildiğinde, yurt içinde bulunan firma veya şahıs hesaplarına ilgili tutar geldiğinde kazanç vergilendirme oranları nedir? Türkiye de...

Tasfiyeye giren şirketlerin dağıtılmayan geçmiş yıl karları şirket kapanırken ne yapılmalıdır?

0
Şirketimizin tasfiyesi 15.01.2020 tarihinde bitecek şirketin geçmiş yıl karı var bu kar tasfiye öncesi dağıtılmadı. Şimdi tasfiye sonunda geçmiş yıl karı için ne yapılması...

Finlandiya’da yatırım alanında vergilendirme

0
Finlandiya’da yatırım alanında vergilendirme Finlandiya'da satış karları ve kar payları, sermaye geliri olarak vergilendirilmektedir. Gelir 30.000 €'dan fazla değilse, sermaye geliri için vergi oranı %30'dur....

Anonim şirketlerde kar dağıtımı yapmak için genel kurul kararı almak zorunda...

0
Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur? Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul...

Gerçek usule tabi mükellefler şahıslarına ait araçların alış ve satışlarından oluşan...

0
Şahsıma Temmuz 2019'da 40.000 TL'ye binek otomobil aldım. Kasım 2019'da 46.000 TL'ye sattım. Ticari maksatla olmayan bu alım satımın farkını vergi matrahına dâhil etmek...

Geçmiş yıl karların dağıtımını yapmadan şirketin tasfiyesini sonuçlandırabilir miyiz?

0
Firmamızı tasfiyeye sokup kapatmak istiyoruz. Yalnız geçmiş yıl karları yüksek miktardadır. Şirket kapanırken Kar dağıtımı yapılması gerekir mi? Tasfiyede dağıtılmayan karlar mutlaka dağıtılması gerekir. Kar...

Yatırım teşviki olanlar firmalar yatırıma yönelik dövizli krediler kur farkını dönem...

0
Konu: Yatırım Faaliyetinde Kullanılmak Amacıyla Bankadan Alınan Kredinin, Bankada Döviz Hesabında Tutulması Nedeniyle Lehe Oluşan Kur Farkının Vergilendirilmesi Hk.   …Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinden dolayı...

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

0
Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,...