7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:44
Etiketler Anonim Şirket

Etiket: Anonim Şirket

SMMM şirketleri başka ticaret şirketlerine ortak olabilir mi?

…İki ortaklı Anonim şirket olarak mali müşavirlik faaliyetimizi sürdürüyoruz. Metal sektöründe faaliyette bulunan bir Limited şirketin hissesinin tamamını şirketimiz devir alarak ortak olabilir mi?...

Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

1- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN A.Ş. HİSSE SENETLERİ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? İstanbul Borsasında işlem gören Anonim Şirket hisse senetlerinin alım satımını yapan ve kazanç...

Anonim Şirket Hakkında Temel Bilgiler

1- Anonim şirket (A.Ş.) nedir? Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (TTK madde 329). 2- A.Ş....

Nevi Değişikliği Halinde Devam Eden Yıllara Sâri İnşaat İşinin Bitim Tarihi...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Nev'i değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sâri inşaat işinin bitim tarihi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 01.09.2015 tarihinde anonim şirkete...

A.Ş. Yönetim kurulu üyelerinin vergi borcundan sorumluluğu nedir?

…2015 yılı Temmuz ayında devir alınmış 900.000 TL sermayeli ANONİM şirketi var. 899.999 TL 1. ortağa 1TL diğer ortağa ait. Şirket 2015 yılından bugüne...

A.Ş. Yönetim Kurulları Kendi Paylarını Bedelsiz Alabilir mi?

1- A.Ş. YÖNETİM KURULLARI KENDİ PAYLARINI BEDELSİZ ALABİLİR Mİ? Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir. Yavru şirket, ana şirketin paylarını...

Yabancı Uyruklu Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Çalışma İzni Alması...

YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ORTAKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKİR Mİ? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; 1- Limited şirketlerin şirket ortağı...

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hangi Durumlarda Toplantılara Katılmaz?

A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ HANGİ DURUMLARDA TOPLANTILARA KATILMAZ? Yönetim kurulu üyesi, 1- Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle, 2- Alt ve üst soyundan birinin, 3- Eşinin, 4- Üçüncü derece dâhil...

A.Ş. Denetim Raporu Nasıl Düzenlenir?

A.Ş. DENETİM RAPORU NASIL DÜZENLENİR? 1- Denetçi, yapılan denetimin; 1.1- Türü, 1.2- Kapsamı, 1.3- Niteliği, 1.4- Sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak...

A.Ş.lerde Denetim Nasıl Yapılır?

1- A.Ş’LERİN DENETİMİ NASIL YAPILIR? 1.1- Denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca...