17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:25
Etiketler Hisse senedi

Etiket: hisse senedi

Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

1- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN A.Ş. HİSSE SENETLERİ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? İstanbul Borsasında işlem gören Anonim Şirket hisse senetlerinin alım satımını yapan ve kazanç...

Dar Mükelleflerden Hangi Hallerde, Hangi Vergi Kesintileri Yapılır?

1- DAR MÜKELLEFLERDE KURUMLAR VERGİSİ KESİNTİ ORANI NEDİR? Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dâhil olmak üzere...

Zorla Mal Haczi Yapılabilir mi?

1- ZORLA MAL HACZİ YAPILABİLİR Mİ? 1.1- Haciz tatbikinde istendiği takdirde, kilitli ve kapalı mahallerin açılması ve her türlü eşyanın gösterilmesi mecburidir. 1.2- Gerekirse bu yerler...

Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranı...

Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranına ilişkin karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 193 sayılı...

Hisse Senedi Bas, Satışında Vergi Ödeme!

Anonim Şirket hisse senedi bastırılmasının avantajlarından yararlanın! A.Ş. HİSSE SENEDİ BASTIRILMASININ NE AVANTAJI VARDIR? *Anonim şirket hisse senetleri basımının ardından 2 yıl sonra kazanç elde ederek...

Kurum Kazancından İndirilecek Giderler Nelerdir?

1- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER Gelir safi kazanç üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 1- Genel giderler 2- Personelle...

Aynı Tür Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir?

Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının değerlendirilmesinde aşağıdaki sınıflandırma esas alınacaktır. 1- Sabit getirili menkul kıymetler 2- Değişken getirili menkul kıymetler 3- Diğer menkul...

En Çok Kullanılan Yatırım Aracı Hisse Senedi mi Olacak?

Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi”ne göre yeni yılın ilk çeyreğinde öne çıkan yatırım aracı hisse senedi olacak. Borsada sektör tercihleri...

Anonim Şirketlerde Hisse Devirleri Nasıl Yapılmaktadır?

Anonim şirketlerde; nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda; 1- İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile 2- Devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu...

Ne Tür Borçlanmalar Örtülü Sermaye Sayılmaz?

1- ÖRTÜLÜ SERMAYE NEDİR? Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir...