17.1 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:55
Etiketler Ilmühaber

Etiket: ilmühaber

Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

1- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN A.Ş. HİSSE SENETLERİ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? İstanbul Borsasında işlem gören Anonim Şirket hisse senetlerinin alım satımını yapan ve kazanç...

Geçici İlmühaber nedir?

Geçiçi İlmühaber nedir? Geçiçi İlmühaber Anonim Şirketlerde hisse senedi yerine geçer. Türkiye’de faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i ‘aile şirketi’ olduğu için TTK hükümlerine göre...

Yabancı Mükelleflerden Kar dağıtım stopajı kesilir mi?

Yabancı Mükelleflerden Kar dağıtım stopajı kesilir mi? Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri kazanç...

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve...

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve Yardımları Vergiden düşebilir miyim? Diğer İndirimler 10.1. Kapsam Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10...

Geçici ilmühaber hisse senedi yerine geçer mi?

Geçici İlmühaberler Bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar...

Hisse Senedini 3 yıl sonra sattım. Kazancı üzerinden Vergi öder miyim?

Hisse Senedini 3 yıl sonra sattım. Kazancı üzerinden Vergi öder miyim? T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120- 63676 Tarih...

Limited Şirketi A.Ş.’ye dönüştürdüm. Hisse bastırdım ve Hisse senetlerini karlı olarak...

Limited Şirketi A.Ş.’ye dönüştürdüm. Hisse bastırdım ve Hisse senetlerini karlı olarak hemen sattım. Vergi öder miyim? Aşağıda belirtilen 14.02.2018 tarihli özelgeden önce verilmiş olan görüşlerde;...

Yurtdışında Ödenen Vergileri Türkiye’de nasıl mahsup ederim?

Yurtdışında Ödenen Vergileri Türkiye’de nasıl mahsup ederim? Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu 33.1. Mahsup imkanı Yurt dışında elde edilip de Türkiye’de vergilendirilecek kazançlar için daha önce mahallinde ödenen...

Yabancı Vergi Mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Ödeme süresi farklı mıdır?

Yabancı Vergi Mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Ödeme süresi farklı mıdır? Ödeme Süresi Dar mükellefiyette kurumlar vergisi, Yıllık beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, Muhtasar beyanname...

Kurumlar Vergisi Beyannamesi hangi vergi dairesine verilmelidir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi hangi vergi dairesine verilmelidir? Beyannamenin Verilme Yeri Kurumlar Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde özel beyan zamanı tayin olunan gelirlerle ilgili olarak...