11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:11
Ana Sayfa Etiketler Oran

Etiket: Oran

Vergi gecikme zammı aylık %3,5’e yükseltildi. Yeni oran 14.11.2023 Tarihinden itibaren...

0
Vergi gecikme zammı aylık %3,5'e yükseltildi. Yeni oran 14.11.2023 Tarihinden itibaren geçerli olacaktır

KDV Açısından Özel Esaslar Uygulaması ve Bu Uygulamanın Amacı Nedir?

0
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Kurumlar Vergisi 1 Ekim 2023’den itibaren %25 Oldu. Yeni oran 2023...

0
1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı %25'e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurumlar vergisi oranı %30'a yükseltilmiştir.

TL cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri hangi durumda...

0
2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak olan indirim oranı ise %667,67 olarak tespit edilmiş olup indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığı yapılacak ödemeler üzerinden...

0
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu  maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif  suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup, aynı  Kanunun      94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben  yaptığı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi  tutulacak ödemeler belirtilmiştir.

Vefat eden kişinin belgesiz borçları veraset ve intikal vergisi matrahından indirilebilir...

0
Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde indirilmesi mümkündür.

Konut, İşyeri, Arsa ve Araziler İçin Geçerli Olan Emlak Vergisi Oranları...

0
Konut, İşyeri, Arsa ve Araziler İçin Geçerli Olan Emlak Vergisi Oranları Nedir?

Malul sayılmak için iş gücü kaybı oranının en az kaç olması...

0
Malul sayılmak için iş gücü kaybı oranının en az kaç olması gerekir?

%18 KDV Oranı İle Yapılan Alımın Faturası %20 Olarak Mı Düzenlenecek?

0
%18 KDV Oranı İle Yapılan Alımın Faturası %20 olarak Mı Düzenlenecek?

2023 Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

0
Öncelikle, 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek KONUT kira sözleşmelerinde yapılacak artışın üst sınırının % 25 olarak uygulanacağını belirtelim. Bu geçici...