10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 5:54
Ana sayfa Etiketler Oran

Etiket: Oran

Yangın sigortası vergisinin matrahı ve oranı nasıl tespit edilir?

Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır. Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin...

Arazi ve bina sahipleri sahip oldukları bina ve araziler için bağlı...

1319 sayılı kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali...

Yangın sigortası vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. Yangın Sigortası Vergisini, sigorta...

Arazi vergisinin tarh ve tahakkuku kimin tarafından nasıl yapılır?

Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, 33 üncü...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyanı ve ödemesi nasıl yapılır?

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile...

Arazi vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve biter?

Arazi vergisi mükellefiyeti; a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,...

Mobilya sektöründe KDV teşviki devam etmekte midir?

Mobilya imalatında %8 KDV uygulaması devam ediyor mu? 30.06.2019 da Bitti % 18 KDV uygulanmaktadır.   Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar,...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahı ve oranı nasıl hesaplanır?

Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi,...

Arazi vergisinin matrahı nedir ve oranı nasıl hesaplanır?

Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun...

İkinci el araçlarda KDV oranı nedir?

İkinci el ticari araç satışında KDV oranı nedir? İkinci el araç alım satımı yapan (bu konuda yetki belgesi olacak) mükellefler 2’nci el araçları aldıkları...