7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:42
Etiketler Kazanç

Etiket: kazanç

Gelir Vergisine Göre Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR? Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, kullanım hakkı sahipleri, eşya hakkı sahiplerinin, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından...

Aktife kayıtlı binek otoyu karlı bir şekilde sattık. Kazancı yenileme fonuna...

Aktife kayıtlı bir binek otonun satışından elde edilen kazanç vergilenecek midir?   Prensip olarak elde edilen kar ilgili dönem karına ilave edilecektir. Ancak; Mükellefler dilerse satıştan...

Personellere verdiğimiz yemek yardımları ve özel sağlık sigortalarının gelir vergisi indirimi...

1- Çalışanlarına ticket, gibi ayni yemek yardımı yapanların istisna tutarını aşan kısım için, sgk ve vergi işlemleri hakkında bilgi alabilir miyim? 2- Zorunlu BS dışında...

Kira geliri elde ettiğim gayrimenkullüm için ödediğim kredi faizlerini indirim konusu...

Ticari kazanç elde eden mükellef haricen almış olduğu konutu kiraya vermiştir. Almış olduğu konuta ilişkin 2018 için ödenmiş olan kredi faizlerinin tamamını indirim konusu...

Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden elde edilen ücret gelirleri gelir vergisi beyanında...

Yabancı ülke merkezli Türkiye irtibat bürosunda çalışanların ücretleri bazı şartlar dâhilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenin gelir vergisi tevkifatı yapmasına gerek yoktur. Yalnız bu çalışan...

Yurt dışında elde ettiğim faiz gelirini Türkiye’de beyan etmek zorunda mıyım?

Yurt dışından elde edilen faiz gelirlerinde beyan sınırı nedir? Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesinde; “Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan...

Risturn nedir?

Risturn nedir? Risturn kelime anlamı olarak Kazanç Payı demektir. Kooperatiflerde, yasal üyelerine kooperatifle yaptıkları alış-veriş miktarına göre dağıtılan kazanç payıdır. Risturn istisnası (14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi...

Ticari kazanç sahipleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde GMSİ istisnasından faydalanabilir mi?

Mükellefin 100 TL ticari kazancı 10 TL konut kira geliri 15 TL konut faiz gideri var. Gerçek gider yönteminde istisna düşülmediği için indirilebilir gider...

Üniversite Öğrencilerine Yapılan Burs Ödemeleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket ile üniversite arasından yapılan iş birliği kapsamında öğrencilere yapılan burs ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile...

Mükelleflerin Ticari İşletmelerinde Kullanmak Üzere İnşa Ettiği Gayrimenkullerin Vergi Ve Muhasebe...

Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış ve maddenin  7 nci bendinde Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde...