13.2 C
Istanbul
Cuma, 13 Aralık 2019 13:50
Ana sayfa Etiketler Kazanç

Etiket: kazanç

Yurt dışı borçlanması kapsamında borçlanılacak tutar nasıl hesaplanılacaktır?

Yurt dışı borçlanması kapsamında borçlanılacak tutar nasıl hesaplanacaktır? 3201 sayılı kanun 4'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borçlanma tutarının,...

Bankalara ödenen çek bedelleri gider olarak yazılabilir mi?

Konu:  Bankalara satılan çeklerin hasılatı hk. …481 sayılı Kanunla 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edildiğini belirterek söz konusu çekler için...

Litvanya’da ekonomideki brüt kazanç %2,2 arttı

Litvanya’da ekonomideki brüt kazanç %2,2 arttı Litvanya İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre, Litvanya’da, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, toplam aylık brüt kazanç (işçi vergisinden önce) tüm...

İnternetten reklam geliri elde bir kişinin vergi mükellefiyeti ne olmalıdır?

İnstagram sayfasından reklam alarak gelir elde eden bir kişinin vergi mükellefiyeti kurumlar Vergisi mi, Gelir Vergisi Mükellefi mi olması gerekir? Gerçek kişi ise GV mükellefi...

Yurtdışı borçlanması için nereye ve hangi birimlere başvuru yapmalıyız?

Yurtdışı borçlanması için nereye ve hangi birimlere başvuru yapmalıyız?  Başvurulacak Kuruluş  Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta...

Şirket kayıtlarına devir olunan bir işletmenin kayıtlarında bulunan taşınmazın satışında istisnadan...

Konu: Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle A.Ş.'e devrinde taşınmaz satışı istisnası hk. …  Gerçek usulde gelir mükellefi olarak kayıtlı bir şahıs işletmesinin Türk Ticaret Kanununun...

Yurt dışı borçlanmasında sigortalılık statüsünün tespiti nasıl yapılmaktadır?

Yurt dışı borçlanması kapsamında sigortalılık statüsünün tespiti nasıl yapılmaktadır?  Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 1/8/2019 (dâhil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı sürelerinin...

Türk siciline kayıtlı gemimizin yurtdışında elde ettiği kazanç kurumlar vergisi hesaplamasında...

Konu: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası hak. …Şirketinizin sahip olduğu … Gemileri ile elektrik enerjisi üretimi ve...

Kamuya yararlı işletmelere yapılan bağışlar kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi?

Konu: Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.  … Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, çeşitli...

İlişkili kişilerden alınan avanslara istinaden oluşan kur farkı zararları kurum kazancı...

Konu: İlişkili kişiden alınan yabancı para cinsi avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı. …Sermayenizin tamamının yabancı bir şirkete ait...