11.7 C
İstanbul
Pazartesi, 05 Aralık 2022 14:40
Ana sayfa Etiketler Kazanç

Etiket: kazanç

Genç girişimciler için uygulanan kazanç istisnasına ilişkin detaylar

0
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan Genç Girişimci istisnasına ilişkin Kanun Maddesi ... Genç girişimcilerde kazanç istisnası: (*)(6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen mükerrer madde Yürürlük; 10.02.2016) Mükerrer...

Airbnb sisteminden elde edilen gelir için ticari kazanç mükellefiyeti açılması gerekir

0
Yurtdışı merkezli Airbnb(günlük konut kiralama uygulaması) üzerinden konut kiraya veriyoruz. Tahsilatlarımızı Airbnb bize gönderiyor. GMSİ kazancı mıdır Ticari Kazanç mı?

Şirketlerin iştiraklerinden elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisnasına ilişkin açıklamalar

0
1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'ndeki iştirak kazançları istisnası ... 5.1. İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları...

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

0
Gelir Vergisi Kanunu Genç girişimcilerde kazanç istisnası: (*)(6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen mükerrer madde Yürürlük; 10.02.2016) Mükerrer Madde 20 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına...

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

0
318 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12/01/2022 Resmi Gazete No: 31717 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve...

Özel matrah uygulanarak yapılacak araç satışlarında kazancın KDV’si %18 mi %1...

0
Aracı satarken kar kısmına %18 mi %1 mi uygulanması gerekir?

Tanıtım metinleri, makale yazarlığı faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.336858 20.04.2020 Konu : Tanıtım metinleri, makale yazarlığı faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu'nun...

Yararlanılan Teknokent Kazanç İstisnası Tutarının %2’sinin Pasif Geçici Hesaba Aktarılması

0
3.2.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 6 ncı maddesi...

Yararlanılan Teknokent Kazanç İstisnası Tutarının %2 sinin Pasif Geçici Hesaba Aktarılması

0
3.2.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 6 ncı maddesi...

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

0
Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesindenelde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceğiusul ve esaslar...