25.4 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 23:23
Ana sayfa Etiketler Kazanç

Etiket: kazanç

Yatırımın faaliyete geçmeden yahut kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi...

Yatırımın faaliyete geçmeden yahut kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi halinde devreden ve devralan açısından indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanılabilmesi ne şekilde olacaktır? Yatırımın...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın tespitinde gerçekleşen yatırım harcamaları...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın tespitinde gerçekleşen yatırım harcamaları tutarı sabit kıymetlere oranlanırken sabit kıymetlerin amortisman düşülmeden önceki tutarları mı yoksa amortisman...

Tevsi yatırımlarda işletme aktifindeki sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarları hesaplanırken yeniden...

Tevsi yatırımlarda işletme aktifindeki sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarları hesaplanırken yeniden değerleme katsayıları mı ÜFE katsayıları mı dikkate alınacaktır? Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A  maddesinde yer...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında oranlama yapılırken toplam sabit kıymet...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında oranlama yapılırken toplam sabit kıymet tutarına aktifteki hangi kıymetler dâhil edilecektir? Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A  maddesinin dördüncü fıkrasında yer...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın oranlama yapılmak suretiyle tespiti...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın oranlama yapılmak suretiyle tespiti serbest midir? Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle...

Yeni açılış yapan serbest meslek erbapları defter-beyan sistemini mi kullanacak?

Yeni açılış yapan serbest meslek erbapları defter-beyan sistemini mi kullanacak?

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Yeni işe başlayan, işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi...

Yeni işe başlayan işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi nasıl uygulanacaktır?

Bağ-Kur primlerini geçici vergi beyannamesinde indirme imkanı var mıdır? Varsa hangi...

Bağ-Kur primlerini geçici vergi beyannamesinde indirme imkânı var mıdır? Varsa hangi sütunda gösterilir?