10.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 2:03
Ana Sayfa Etiketler Tevkifat

Etiket: tevkifat

Bireysel emeklilikten 10 yıldan önce çıkması halinde stopaj ödenir mi?

0
Bireysel emeklilikten 10 yıldan önce çıkması halinde stopaj ödenir mi?

Oto yıkama için KDV tevkifatı uygulanacak mı?

0
Oto yıkama işi yapan mükellef, nihai tüketici ve vergi mükelleflerine keseceği faturada 1. KDV oranı ne olmalı? 2.faturalarda tevkifat uygulamalı mı?

Öğrencilere kesilen servis faturalarında KDV tevkifatı yapılır mı?

0
Kısmi KDV tevkifatı uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

İnşaat işlerinde KDV tevkifatı oranı için işin bedeli ne olmalıdır?

0
İnşaat yapım işi ile ilgili olarak KDV dahil 5.200.000. TL lik bir işin ilk hakkedişi 1.000.000 TL olarak yapıldı faturayı tevkifatlımı düzenlememiz gerekiyor?

Avukatların arabuluculuk ücretlerinde KDV tevkifatı olacak mı?

0
Avukat müşterimiz şahıs yada tüzel kişiliğe (şirket) arabulucluk yada vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzlarında tevkifat uygulayacak mıdır?

Tahmil tahliye hizmeti için KDV tevkifatı uygulanacak mı?

0
Tahmil tahliye hizmet bedeli olarak fatura düzenlemek istiyoruz bu şekilde açıklama yazarsak faturada tevkifat uygulamadan kesebilir miyiz?

Vergi mükellefi olan kişilere düzenlenecek e-SMM makbuzlarında gelir vergisi tevkifatı (stopaj)...

0
Buna göre; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL'yi* aşması durumunda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Hasılat Esaslı KDV Uygulamasından Hangi Mükellefler Yararlanır?

0
Gerçek usulde vergilendirme; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan edilmesi ve ödenecek KDV çıkması halinde ödenmesidir.

KDV Açısından Özel Esaslar Uygulaması ve Bu Uygulamanın Amacı Nedir?

0
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Yapım İşlerindeki KDV Tevkifatının İade Talebinde Bir Sınır Var Mı?

0
Yapım isleri hakkediş tevkifat mahsup iade talebi(nakit iade değil) yapmak istiyorum. Mahsup işleminde smmmler için bir sınır var mi?