17.1 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 7:05
Etiketler Hisse

Etiket: hisse

Hisseli gayrimenkul kiralamasında muhtasar bildirimi nasıl yapılmalıdır?

Hisseli gayrimenkul kiralamasında muhtasar bildirimi nasıl yapılmalıdır? Şirketimiz adres değişikliği yaptı ve iş yeri adresimizi kiraladığımız yer vergi mükellefi olmayan gerçek kişidir. Kira sözleşmesinde kiraya...

Eş zamanlı sermaye azaltıp ve artırabilir miyiz?

Danışmanlığını yaptığım bir firmada sermaye 2800 TL, 500 TL geçmiş yıl zararı var. 150 TL geçmiş yıl karları mevcut. Eş zamanlı sermaye azaltımı ve...

Taşınmazların Satışında Kurumlar Vergisi İstisnasının detayları nedir?

Taşınmazların Satışında Kurumlar Vergisi İstisnasının detayları nedir? Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası 1.1. Kurumlar Vergisi...

Anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi midir?

Anonim şirketin iki ortağı var. İkisi de tüzel kişilik ve tüzel kişiliklerden birisi yurt dışında yerleşik ortak. Yurt dışı ortak hisselerini aralarında yapmış oldukları...

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta...

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir? Şirketimiz, şirket ortağından kooperatif hissesi devir aldı. Ödenen hisse bedeli ve yıl...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? 400.000 TL sermayeli bir anonim şirketin ortağı nominal değeri 2.000 TL değerindeki...

Şirketlerde hisse devirleri karşılığında aktifine kayıtlı demirbaşları hissedarlıktan çıkan ortak alabilir...

A Anonim şirketine ortaklık başlatan B ve C Limited şirketleri birkaç yıl sonra ortaklıktan ayrılırken hisse karşılıklarını A Anonim şirketinin aktifinde kayıtlı gayrimenkuller karşılığında...

Limited şirketlerde hisse devri işlemlerinde değer artışı kazancında yıl hesaplaması yapılır...

Limited şirketlerde hisse devri işlemlerinde değer artışı kazancında yıl hesaplaması yapılır mı? Tek ortaklı Limited Şirketi, ortağı olan Fransız vatandaşı bir kişi sermayesi 20.000 TL...

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu?

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu? Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi...

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir?

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir? Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar...