Ana sayfa Mevzuat Avukatlık stajı için yazılacak dilekçeye hangi belgeler eklenmelidir?

Avukatlık stajı için yazılacak dilekçeye hangi belgeler eklenmelidir?

649
0
  1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği,
  2. Adayın 1336 sayılı kanun 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a) bentlerinde yazılı halleri bulunmadığını gösteren bildiri kâğıdı,
  3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
  4. Adayın ahlak durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kâğıdı

Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22’nci maddenin 2 ve 3’üncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.

Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet savcısı tarafından idarî para cezası verilir.

 


Kaynak: 1136 Sayılı Kanun 17. Maddesi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here