17.7 C
Istanbul
Pazar, 20 Ekim 2019 22:52
Ana sayfa Etiketler Süre

Etiket: süre

Şirketlerde tam ve kısmi bölünme olduğunda şirket payları ve hakları nasıl...

Tam ve kısmi bölünmede şirket payları ve hakları Türk ticaret kanunun 140 ıncı madde uyarınca korunur. Devreden şirketin ortaklarına; Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları oranında...

Şirketlerde Geçerli bölünme çeşitleri nelerdir?

Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün...

İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı işverenin ve üçüncü kişilerin sorumlulukları...

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya...

Sürekli iş görmezlik ödeneği ne zaman başlar?

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse,...

Kosgeb tarafından verilen geri ödemeli desteklerde aranan şartlar nelerdir?

  (1 ) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda;...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir...

  İşletme, Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici tarafından hazırlanan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun ve...

Şirketler bölünebilir mi?

Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını...

Şirketlerin birleşmesi durumunda ortakların payları ve hakları nasıl korunur?

Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı,...

Sürekli iş görmezlik ödemesi (istirahat parası) nedir ve kim tarafından tespit...

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere erken ödeme yapabilir...

Yatırım projesi başvurusu aşamasında İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye...