23.7 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 10:18
Ana sayfa Etiketler Süre

Etiket: süre

2018 yılı cirosu itibariyle E- defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler...

2018 yılı cirosu itibariyle 2020 yılında e-defter sistemine geçmek zorunda olan mükellefimiz için hangi tarihte işlemleri başlatmamız geçiş aşaması için uygun olur. Birde e-faturaya...

Düzenlenen e-faturanın sistem üzerinden gönderiminde süre var mıdır?

İrsaliye tarihi 05.07.2019, E-fatura tarihi 05.07.2019 olan fakat E-faturanın gelir idaresi başkanlığının sisteminden gönderilme tarihi 16.07.2019 olan bir faturalama süreci VUK'a uygun mudur? E-fatura...

Nüshalar noter harcına tabi midir?

Nüshalar noter harcına tabi midir? 9/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesiyle 492...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında hatalı veya fazladan yatırılan harcın iade işlemi nasıl yapılmaktadır? Yolcu beraberinde getirilen cep telefon...

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?  Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca...

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?  Vergi yargısı harçlarından "Başvurma harcı" dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar, ihbarname...

Süresinde ödenmeyen yargı harçları nasıl tahsil edilir?

Süresinde ödenmeyen yargı harçları nasıl tahsil edilir? Ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir...

E- Fatura düzenlendikten sonra kaç gün içerisinde sistem üzerinden gönderilmelidir?

İrsaliye tarihi 05.07.2019 E-fatura tarihi 05.07.2019 olan fakat e-faturanın GİB’den gönderilme tarihi 16.07.2019 olan bir faturalama süreci VUK’a uygun mudur?

E- Arşiv fatura raporu gönderildikten sonra geçmiş tarihli e-Arşiv fatura düzenlenebilir...

E arşiv fatura raporu 30.04.2019 tarihli 01.05.2019 tarihinde gönderildi. Ancak daha sonra 04.05.2019 tarihinde 30.04.2019 tarihine e-arşiv fatura kesebilir miyiz ceza durumu söz konusu mu?

2018 Yılında cirosu 5.300.00 TL olan ve e-ticaret yapan firma e-arşiv...

2018 yılında mükellefimin cirosu 5.300.000 TL’dir. 2018 yılında E ticaret ile üç kez satış yapmıştır. Cirosu beş milyon olunca e arşiv fatura kesme mecburiyeti var mı?