15.5 C
İstanbul
Çarşamba, 03 Haziran 2020 1:58
Ana sayfa Etiketler Staj

Etiket: staj

Firmamızda staj yapan üniversite ve lise stajyerlerini muhtasar prim beyannamesinde bildirmeli...

0
2019 Temmuz ayında işten çıkışını yaptığımız personele 2020 Mayıs ayında prim ödemesi yapacağız. Yaptığımız ödeme için SGK kesintisi yapmak gerekir mi? İsçiye bu ödemeyi mahkeme...

İSMMMO eğitimleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar donduruldu

0
Hepimizin bildiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle, Ülkemizde de salgının yayılmasını engellemek için...

Firmamızda staj yapan üniversite öğrencisine ücret verebilir miyiz?

0
Üniversite Stajyer öğrencisi firmamızda işe başlayacak. Şirketimde 9 personel çalışmaktadır. Personelin üniversitece stajyer işe girişi yapılmış ben bu durumda ne yapabilirim. 9 Personelim var...

Baro genel kurulunun görevleri nelerdir?

0
Genel Kurulun görevleri şunlardır: Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek, Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların...

Baroların kuruluşu ve nitelikleri nelerdir?

0
Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan...

Baro levhasından silinmeyi gerektiren haller nelerdir?

0
Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir: Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin...

Avukatlar baro levhasına yazılmak zorunda mıdır?

0
Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla, yükümlüdür. Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde...

Avukatların işlediği suçlar ile ilgili kimler soruşturma açabilir?

0
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin...

Avukatlar aynı büroda veya ortaklık şeklinde faaliyet gösterebilir mi?

0
Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.   A) Aynı büroda birlikte çalışma Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslekî...

Avukatlar kendilerine teslim edilen evrakları ne kadar süreyle saklamak zorundadır?

0
Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile...