18.5 C
Istanbul
Perşembe, 21 Kasım 2019 16:03
Ana sayfa Etiketler Meslek

Etiket: meslek

Meslek faaliyeti hizmeti veren A.Ş’ler ayrıca ticari faaliyette bulunabilir mi?

Mali Müşavirlik hizmetini A.Ş. olarak icra ediyoruz. Aynı anonim şirket üzerinden internetten satış gibi bir ticari faaliyette bulunabilir miyiz? Mesleki faaliyet dışına hizmet veya mal...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odasının genel kurlunun görevleri nelerdir?

Oda genel kurulunun görevleri şunlardır: Oda başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu,...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odasına üyelik hangi hallerde son bulur?

 Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odasına kayıt olabilmenin şartları nelerdir?

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak Medeni hakları...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odalarına nasıl kayıt olunur?

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odalarının çalışma bölgeleri nerelerdir?

Odaların çalışma bölgesi, bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin idari sınırlarıdır. Aynı çalışma bölgesinde,...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek odaları nasıl kurulur?

Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur....

Serbest meslek mensupları kredi kartı ile tahsilât yapabilir mi?

Meslek Mensubu olarak tahsilât problemi yaşadığımız mükelleflerden kredi kartı ile tahsilât mümkün olduğunda herhangi bir bankadan pos cihazı alıp kredi kartı ile tahsilât yapabilir...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşları kanunun kapsamı nedir?

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel...

Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşları kanunun amacı nedir?

Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini...