4 C
İstanbul
Salı, 21 Ocak 2020 5:46
Ana sayfa Etiketler özellik

Etiket: özellik

Danıştay’ın görevleri nelerdir?

0
Danıştay: İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara...

Danıştay üyelerinin nitelikleri nelerdir?

0
Danıştay üyeleri: İdari yargı hâkim ve savcılığı, Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, Generallik, amirallik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı İdari...

Baro genel kurulunun görevleri nelerdir?

0
Genel Kurulun görevleri şunlardır: Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek, Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların...

Baroların kuruluşu ve nitelikleri nelerdir?

0
Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan...

Baro levhasından silinmeyi gerektiren haller nelerdir?

0
Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir: Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin...

Avukatlar baro levhasına yazılmak zorunda mıdır?

0
Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla, yükümlüdür. Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde...

Avukatların işlediği suçlar ile ilgili kimler soruşturma açabilir?

0
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin...

Avukatlar aynı büroda veya ortaklık şeklinde faaliyet gösterebilir mi?

0
Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.   A) Aynı büroda birlikte çalışma Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslekî...

Avukatlar kendilerine teslim edilen evrakları ne kadar süreyle saklamak zorundadır?

0
Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile...

Avukatlık ruhsatnamesi ne zaman verilir? Avukatlık yemini ne zaman edilir?

0
Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra...