22.5 C
Istanbul
Pazartesi, 16 Eylül 2019 12:01
Ana sayfa Etiketler Yargı

Etiket: yargı

Nüshalar noter harcına tabi midir?

Nüshalar noter harcına tabi midir? 9/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesiyle 492...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında hatalı veya fazladan yatırılan harcın iade işlemi nasıl yapılmaktadır? Yolcu beraberinde getirilen cep telefon...

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?  Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca...

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?  Vergi yargısı harçlarından "Başvurma harcı" dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar, ihbarname...

Dava Açılmış Tarhiyatlarda Uzlaşma Talep Edilebilir mi?

1- MÜKELLEFLER, YAPILAN TARHİYATA DAVA AÇIP AYNI ZAMANDA UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ? Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi zıyaı cezası için...

Görevinden istifa etmiş müdürlerin görevde olduğu süre için sorumluluğu var mıdır?

3 ortaklı bir şirkette ortakların tamamı müdür. Bir tanesi müdürlükten ayrılması durumunda müdürlük döneminde olan kamu alacaklarına karşı sınırsız sorumlu mu olur?   Bu platformda verilecek...

Mahkeme Kararına Göre Ödenen Tutarlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin 2005 hesap döneminde ... den 932.147,70...

Harçlar Kanununun Mükellefi Kimlerdir?

1- YARGI HARÇLARINI ÖDEMEKLE KİMLER MÜKELLEFLERDİR? Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir. 2- VASİNİN HESABININ GÖRÜLMESİNDE...

Haksızlığa Uğradıysanız Nereye Başvuracağınızı Biliyor musunuz?

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi gereği hazırlanan Eylem Planında yer alan “Vatandaşların haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve idari düzenlemeler ile...

İhtiyati Tedbir Konulan Hesaplara İşletilen Faiz Tutarları Gelir Kaydedilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: İhtiyati tedbir konulan hesapta bulunan tutarlara işletilen faiz tutarların mahkeme kararına göre alacaklılara dağıtılması ve gelir kaydedilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formu...