Ana sayfa YAZARLAR-YENİ 28.06.2022 Tarihli Resmi Gazete’deki MEVZUAT/YARGI KARARLARININ analitik özetleri

28.06.2022 Tarihli Resmi Gazete’deki MEVZUAT/YARGI KARARLARININ analitik özetleri

109
0

Mahmut ESEN  E. Mülkiye Başmüfettişi


1-23.06.2022 gün ve 7413 sayılı  HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayınlanmıştır. Kanunla: a)– Adli/idari yargı adaylığı  yerine hakim/savcı yardımcılığı uygulamasına geçilmiştir. Üç yıl süreli yardımcılık görevi (1-temel eğitim 2-görev eğitimi 3-son eğitim) dönemlerinden oluşmaktadır. Öncekinden farklı olarak kaymakam adaylıklarında olduğu gibi hakim/savcı adayları için görev eğitimi getirildiği görülmektedir. Görev eğitimi dışındaki eğitimler Türkiye Akademisi tarafından verilecektir. Görev eğitimleri temel eğitim sonrası atamaları yapılacak ilk derece yargı yerlerinde ve eğitici hakim/savcıların gözetiminde verilecektir. Yardımcıların mahkemelerde yapacakları görevler Kanunla belirlenmiştir. Yardımcılık döneminde başarılı olmuş hakim/savcı yardımcıların mesleğe kabulleri yapılacaktır. Başarı durumlarının tespiti için dönemler itibarıyla bir dizi sınavlar, olumlu sicil alma durumu öngörülmüştür. Başarılı olamayanlar   GİHS ( genel idari hizmetler sınıfında) bir kadroya atanabilecektir. b)– Yargı organları, denetim elemanları tarafından mahallinde  iki yılda bir teftiş edilecektir. Denetim elemanlarının ek tazminatları 7 bin TL ye yükseltilmiştir. c-Noterlik Kanununda ek/değişiklik yapılmış, taşınmazların satışı ( taşınmaz satış sözleşmesi düzenlenmesi) yetkisi getirilmiştir. Bu bağlamda noterler TKGM kayıtlarına ulaşabilecek, gerekli harçların tahsilatını yapabilecek, yaptıkları satış işlemleri karşılığı taşınmazın değerine göre  500-4.000 TL arasında ücret alacaklardır. Uygulama yılbaşından itibaren başlatılacaktır. d-Danıştay/ Yargıtay Kanunlarındaki bazı ( Danıştay Başkanlar Kurulu/ Danıştay İDDK vb) kurulların yetki ve oluşumlarına ilişkin geçici madde hükümlerinin yürürlük tarihleri uzatılmıştır. Yargıtay Başkanlık kurulu üyeliği iki yıl ile sınırlandırılmıştır. e-TCK  237. maddede düzenlenmiş fiyatları etkileme (ücret/ mallar değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek haber yapanlara verilecek)  ve 240 maddedeki mal ve hizmet sunumundan kaçınma durumlarında verilecek  cezalarda artış yapılmıştır. 2-22/6/2022 gün ve 7412 sayılı İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU yayınlanmıştır. Kanunla: T.C. nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek amacıyla İstanbul’da finans merkezi kurulmuş; Merkezin alanı, yönetilmesi, gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin uygulanacak teşvik; indirim/istisnalar düzenlenmiştir. 3– Türkiye’deki mülteciler işgücü piyasasına geçişlerinin desteklenmesi bağlamında 61 milyon Avro tutarında AB ile yapılmış hibe anlaşması yayınlanmıştır. 4– 193 sayılı GVK geçici 67 maddesindeki tevkifat oranları hakkında (süre uzatılması vb.) bazı ek/değişiklikler yapılmıştır. 5- 2006 tarihli devlet memurları yan ödeme kararnamesinde bazı ek/değişiklikler yapılmış, daha önce Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca çözüme bağlanan sorunlar için Cumhurbaşkanlığına yetki verilmiş; sonradan ihdas edilmiş icra başmüdürleri ile  bomba imha uzmanlarının ödemelerinde düzenlemeler yapılmıştır. 6- AYM tarafından 6 siyasi partinin mali denetimleri sonucu verilmiş kararlar yayınlanmıştır. ( Mali yılın bitiminden altı ay sonra başlaması gereken denetimlerin 4-5 yıl sonra incelendiği/karara bağlanmış olduğu görülmektedir.)  

Kaynak: Mahmut ESEN – E. Mülkiye Başmüfettişi’nin Özel İzni ile yayınlanmıştır. Yazının Tüm hakları ve sorumluluğu yazara aittir. Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here