11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 9:09
Ana Sayfa Etiketler Hakim

Etiket: hakim

Ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların...

0
31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.3)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)...

Covid-19 nedeni ile ertelenen hakim ve savcı adaylığı mülakatları 15 Haziran-29...

0
Adalet Bakanlığı COVID-19 nedeni ile ertelediği avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının 15 Haziran-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında...

Türkiye Adalet Akademisi hakim-savcı adayları için uzaktan eğitim başlattı

0
Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Koronavirüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında Türkiye Adalet Akademisi (TAA) yeni bir adım atarak, hakim savcı adaylarının eğitiminde...

Danıştay’ın görevleri nelerdir?

0
Danıştay: İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara...

Danıştay üyelerinin nitelikleri nelerdir?

0
Danıştay üyeleri: İdari yargı hâkim ve savcılığı, Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, Generallik, amirallik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı İdari...

Baro genel kurulunun görevleri nelerdir?

0
Genel Kurulun görevleri şunlardır: Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek, Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların...

Baroların kuruluşu ve nitelikleri nelerdir?

0
Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan...

Baro levhasından silinmeyi gerektiren haller nelerdir?

0
Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir: Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin...

Avukatlar baro levhasına yazılmak zorunda mıdır?

0
Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla, yükümlüdür. Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde...

Avukatların işlediği suçlar ile ilgili kimler soruşturma açabilir?

0
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin...