20.3 C
Istanbul, TR
Perşembe, 23 Mayıs 2019 2:44
Etiketler Ortaklık

Etiket: ortaklık

Mali müşavirler birden fazla Müşavirlik firmasına ortak olup yönetim kurulu üyesi...

Mali müşavirler birden fazla Müşavirlik firmasına ortak olup yönetim kurulu üyesi olabilir mi? Bir mali müşavirlik şirketinde hem ortak hem de yetkili olarak bulunmaktayken, firmamız...

Defter beyan sistemimde adi ortaklıkların beyannameleri nasıl gönderilecektir?

06.03.2019 tarihinde acılan ve defter beyana girilen adi ortaklığımız bulunmaktadır. Adi ortaklığın iki gerçek kişi ortağı bulunmaktadır. Bu kişilerin herhangi vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Defter...

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta...

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir? Şirketimiz, şirket ortağından kooperatif hissesi devir aldı. Ödenen hisse bedeli ve yıl...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl...

Şirketler hisse devri yaptığında hisse devri ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? 400.000 TL sermayeli bir anonim şirketin ortağı nominal değeri 2.000 TL değerindeki...

Şirketlerde hisse devirleri karşılığında aktifine kayıtlı demirbaşları hissedarlıktan çıkan ortak alabilir...

A Anonim şirketine ortaklık başlatan B ve C Limited şirketleri birkaç yıl sonra ortaklıktan ayrılırken hisse karşılıklarını A Anonim şirketinin aktifinde kayıtlı gayrimenkuller karşılığında...

Ortak olduğumuz firmaya verdiğimiz çeklerin muhasebe kaydını nasıl yapmalıyız?

Ortak olduğumuz firmaya verdiğimiz çeklerin muhasebe kaydını nasıl yapmalıyız?   Mükellefimiz başka bir Ltd. şirket ile inşaat yapım işi için adi ortaklık kurmuştur. Mükellefimiz bu inşaatın...

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu?

Adi Ortaklığın Sermayesi olur mu? Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi...

Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan bir deniz ulaşım aracı üzerinden...

Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan bir deniz ulaşım aracı üzerinden deniz taşıyıcılar kooperatifi ile ortaklık ilişkisi kurulabilir mi? Ortaklık şartlarını taşıyan pay sahiplerinden yalnızca...

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir?

Adi ortaklık kim tarafından yönetilir? Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar...

Adi Ortaklığın Kararları nasıl alınır?

Adi Ortaklığın Kararları nasıl alınır? Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir. Kaynak:Borçlar Kanunu Yasal Uyarı: Bu...