2.7 C
İstanbul
Pazartesi, 06 Şubat 2023 19:41
Ana sayfa Etiketler Belge

Etiket: belge

Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım İle İlgili Açıklamalar

0
Diğer Ödevler Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım Yardımın mahiyeti Vergi inceleme ve kontrolleri sırasında mükellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar. ● İncelemeye yetkili memura müessesenin durumuna göre, çalışma...

Muhafaza ve İbraz Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?

0
Muhafaza ve İbraz Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar İlgililere yazılı bildirim yapılarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi Mükelleflerden bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak...

e-Defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin muhafaza ve ibraz şekli...

0
e-Defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin muhafaza ve ibraz şekli ve kapsamı İlgili Tebliğ kapsamında, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine...

e-Belge türleri itibariyle muhafaza ve ibraz yükümlülükleri

0
e-Belge türleri itibariyle muhafaza ve ibraz e-Fatura e-Fatura uygulaması, faturanın, kağıt belge yerine elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi veelektronik ortamda muhafaza ve ibraz...

e-Belgelerin muhafaza ve ibraz şekli ve kapsamı

0
e-Belge uygulamasında muhafaza ve ibraz e-Belgelerin muhafaza ve ibraz şekli ve kapsamı Kanunun ilgili hükümlerine göre muhafaza yükümlülüğü olanlar, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen ilgili Tebliğe...

Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı

0
Elektronik Ortamda Muhafaza ve İbraz Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Sistemde elektronik...

Basit usul mükelleflerin defter ve belgelerini inceleme için kimler saklamak zorundadır?

0
Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevi Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait...

Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyetine ilişkin açıklamalar

0
Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti Gerçek ve tüzel kişiler ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek...

Defter ve belgelerin kaç yıl boyunca saklanması gerekir?

0
Muhafaza ve İbraz Ödevi Defter Belge ve Karnelerin Muhafazası ve İbraz Mecburiyeti Defter belge ve karnelerin muhafazası Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle...

Belgelendirilme Kayıtların Belgelendirilmesi Zorunluluğu

0
Belgelendirilme Kayıtların Belgelendirilmesi Zorunluluğu