11 C
Istanbul
Cumartesi, 07 Aralık 2019 17:45
Ana sayfa Etiketler Belge

Etiket: belge

Bağımsız denetim yetki belgesi almak için harç ödemek zorunda mıyız?

Konu:  KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi için harç ödenip ödenmeyeceği hk. …  önceden alınan "KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) hariç bağımsız denetim yetki belgesi" için yatırılan...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlere yapılabilecek olan idari yaptırımlar nelerdir?

5225 sayılı Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirtilen esas...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketleri kim denetler?

Belgeli yatırım veya girişimleri, bunların belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme; bulunduğu yerin kültürel gereksinimlerini dikkate alarak kültür merkezlerini sınıflandırma ve...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlerin bilgi verme zorunda olduğu konular...

Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının değiştirilmesi, belgeye konu yapı veya tesisin veya aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi, kiraya...

Kültür yatırımı belgesi kimin tarafından verilir?

Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi Bakanlıkça verilir. Belge, yatırım veya girişimin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenlenir. Belge alanlar, bu Kanun ve...

Türk ticaret kanuna göre gemi alacaklısının kanuni rehin hakkının kapsamı nedir?

Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkı verir Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez.bir sigorta sözleşmesine göre donatana...

Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar nelerdir?

Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir: Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi...

Konişmentonun içeriği nelerden oluşmaktadır?

Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir:  Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde...

Konişmento nedir ve nasıl düzenlenir?

Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü...

Yolculuk çarteri ve kırkambar sözleşmesi neyi ifade eder?

Taşıyan, navlun karşılığında; Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek; Kırkambar sözleşmesinde ayırt edilmiş...